UBND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHE BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2016-2020, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2021-2025
  • Cập nhật: 24/02/2020
  • Lượt xem: 3412 lượt xem

Phù Ninh)- Sáng 24/2/2020, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo một số nội dung. Đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện.

Tại hội nghị, lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Trong giai đoạn 2016-2020, mặc dù còn nhiều khó khăn song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, sự điều hành kịp thời của UBND huyện, sự quyết tâm của các tầng lớp nhân dân trong huyện, dự kiến có 18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch vào năm 2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, bình quân đạt 8,78%/ năm, trong đó giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,08%/ năm, ngành công nghiệp xây dựng tăng 10,49%/ năm, ngành dịch vụ thương mại tăng 8,45%/ năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông, lâm thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Đời sống nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 48,5 triệu đồng, tăng 15,94 triệu đồng so với năm 2015. Vốn đầu tư xã hội thực hiện ước đạt 8.435 tỷ đồng, tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn huyện (không tính đường quốc lộ và đường tỉnh) được cứng hóa ước đạt 72,5%. Dự kiến năm 2020, huyện có 13 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Huyện đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 28 là cải cách hành chính, đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển công nghiệp. Sản xuất nông, lâm nghiệp được đảm bảo theo kế hoạch, chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản được tăng cường, làm tốt công tác giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách; việc thu gom, xử lý rác thải, xử lý môi trường trong sản xuất, chăn nuôi được quan tâm. Giáo dục – đào tạo đạt nhiều thành tích cao, hoạt động văn hóa thông tin – thể thao đáp ứng được nhu cầu của người dân, Thực hiện tốt chính sách người có công, công tác giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội..

         

Kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phòng Tài chính – kế hoạch phối hợp cùng các phòng chuyên môn tổng hợp chính xác các số liệu, chọn lọc các tiêu chí theo hướng dẫn để đưa vào báo cáo. Trong giai đoạn tiếp theo, huyện Phù Ninh tiếp tục tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, là cải cách hành chính, huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, phấn đấu đưa huyện Phù Ninh trở thành huyện nông thôn mới.

          Cũng trong buổi sáng cùng ngày, UBND huyện Phù Ninh đã tổ chức hội nghị nghe UBND thị trấn Phong Châu báo cáo tiến độ chỉnh trang đô thị trong thời gian qua và kế hoạch trong thời gian tới; Nghe Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo kế hoạch sắp xếp các trường học trên địa bàn xã Bình Phú và phòng Nội vụ báo cáo phương án sắp xếp trưởng công an xã và kế hoạch đưa công an chính quy về xã. Về kết quả chỉnh trang đô thị thị trấn Phong Châu đã có những kết quả đáng kể trong  công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng thị trấn Phong Châu . Trong năm vừa qua đã đầu tư xây dựng, chỉnh trang cảnh quan đô thị với việc lắp đặt 6 vòm trang trí Led trên địa bàn thị trấn, tổng mức đầu tư 2,92 tỷ đồng; thay thế biểu tượng trang trí và vẽ tranh tường khu vực vòng xuyến Bãi Bằng; sửa chữa hè phố thị trấn Phong Châu với tổng mức đầu tư 9,46 tỷ đồng;…

  Một số hình ảnh:

 

Hà Linh - Đài TT