Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Phù Ninh, khóa XXII
  • Cập nhật: 18/11/2020
  • Lượt xem: 142 lượt xem

(Phù Ninh)-Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của HĐND huyện về nội dung các kỳ họp của HĐND năm 2020, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về việc tổ chức kỳ họp thứ Mười Một, HĐND huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND huyện thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ Mười Một cụ thể như sau:

I. CÁC NỘI DUNG KỲ HỌP:

1. Ủy ban nhân dân huyện trình

a. Nội dung thường lệ

1. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

2. Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

3. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

4. Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020;

5. Báo cáo về công tác tiếp dân, nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;

6. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2020;

7. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước năm 2020, kế hoạch phân bổ năm 2021;

8. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Thường trực HĐND và UBND huyện đã thống nhất quyết định giữa hai kỳ họp HĐND huyện;

9. Báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười và kết quả thực hiện kết luận sau phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa kỳ họp tại kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa XXII;

          b. Tờ trình của UBND huyện

1. Tờ trình về việc đề nghị HĐND ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

2. Tờ trình về việc đề nghị HĐND ban hành Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021;

3. Tờ trình về việc đề nghị HĐND ban hành Nghị quyết về việc phân bổ nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước năm 2021.

          2. Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện:

1. Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

2. Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về nội dung các kỳ họp HĐND huyện năm 2021 và chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2021;

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND năm 2020;

4. Báo cáo hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2020.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

Thông báo của MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền năm 2020; những ý kiến, kiến nghị với HĐND và UBND huyện.

4. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện

1. Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân huyện về công tác tòa án năm 2020, nhiệm vụ năm 2021;

2. Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện về công tác kiểm sát năm 2020, nhiệm vụ năm 2021;

3. Báo cáo của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự về công tác thi hành án dân sự năm 2020, nhiệm vụ năm 2021;

(Mốc thời gian báo cáo: từ 01/12/2019 đến 30/11/2020)

5. Các Nghị quyết HĐND huyện thông qua tại kỳ họp:

Kỳ họp thứ Mười Một, HĐND huyện thông qua 04 Nghị quyết:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

2. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021;

3. Nghị quyết về việc phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2021;

4. Nghị quyết về nội dung các kỳ họp và chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2021;

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP

- Thời gian: Dự kiến 02 ngày vào 17, 18/12/2020.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị huyện.

  Chi tiết tài liệu đính kèm 17-11-2020_tb 08 hdnd.pdf

Ban biên tập

porno pretoporno.com XXX Pornos www.bokepbejat.com xvideos2020.me www.echterporno.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com porno xxx movel www.xxxarabtube.com porno gratis www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com