Thông báo Về việc tổ chức kỳ họp thứ Mười Hai Hội đồng nhân dân huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021
  • Cập nhật: 02/04/2021
  • Lượt xem: 345 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 01/04/2021, Thường trực HĐND huyện ban hành thông báo số 12/TB-HĐND về việc tổ chức kỳ họp thứ Mười Hai Hội đồng nhân dân huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021

I. NỘI DUNG KỲ HỌP:

Kỳ họp thứ Mười hai là kỳ họp cuối nhiệm kỳ của HĐND huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tại kỳ họp này, HĐND xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung sau:

 1. Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện trình

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của các Ban HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

2.  Ủy ban nhân dân huyện trình

- Báo cáo tổng kết hoạt động của UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

 3. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện trình

- Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Ủy ban MTTQ huyện

Gửi báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong huyện đến kỳ họp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐẠI BIỂU MỜI KỲ HỌP

1. Thời gian: Dự kiến 01 buổi chiều ngày 23/4/2021 (thứ Sáu).

2.  Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị huyện.

3. Đại biểu mời:

- Đại biểu tỉnh: Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBND tỉnh phụ trách huyện, lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và cán bộ theo dõi HĐND huyện, cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy được phân công theo dõi huyện; các đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII khu vực huyện Phù Ninh; cơ quan Báo Phú Thọ; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh dự, đưa tin kỳ họp. 

- Đại biểu huyện:

+ Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021

+Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, UBMTTQ huyện ; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

+ Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, là đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

+ Các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách qua các thời kỳ (nghỉ hưu trên địa bàn huyện).

- Đại biểu các xã, thị trấn: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.

III. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

1. Công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết

Thường trực HĐND huyện phân công các Ban HĐND huyện thẩm tra các báo cáo xong trước ngày 16/4/2021:

+  Ban Kinh tế - Xã hội chủ trì phối hợp Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra:  Báo cáo tổng kết hoạt động của UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

+ Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra: Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chi tiết văn bản đính kèm 02-04-2021_th 12 hdnd.pdf

Ban biên tập