Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 tại huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 06/12/2019
  • Lượt xem: 4257 lượt xem

( Phù Ninh)- Ngày 5/12/2019, đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT về kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) năm 2019 tại huyện Phù Ninh. Đồng chí Đỗ Thanh- Phó gám đốc sở GD & ĐT tỉnh Phú Thọ - làm trưởng đoàn, tham gia các đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của sở GD-ĐT Phú Thọ. Về phía huyện Phù Ninh có đồng chí Trịnh Đức Lai- Ủy viên BTV Huyện ủy-PCT UBND huyện, các đồng chí trong BCĐ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Phù Ninh.

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Phù Ninh và xã Bình Bộ. Thông qua báo cáo, hồ sơ và kiểm tra thực tế công tác PCGD, XMC tại cơ sở xã Bình Bộ, đoàn nhận thấy: Ban Chỉ đạo PCGD, XMC huyện Phù Ninh đã triển khai tuyên truyền sâu rộng đến các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các văn bản mới của Đảng, Nhà nước, của ngành Giáo dục về công tác PCGD, XMC, đồng thời triển khai tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, các nhà trường về công tác phổ cập, xóa mù chữ, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn.


Đồng chí Đỗ Thanh- PGĐ sở GD- ĐT tỉnh Phú Thọ- trưởng đoàn kiểm tra

Huyện Phù Ninh hiện có 20 trường mầm non công lập, 4 trường mầm non ngoài công lập, 20 trường Tiểu học và 20 trường THCS, 3 trường PTTH, 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên. Mỗi xã, thị trấn có 1 trung tâm học tập cộng đồng. Tính đến nay, đã phấn đấu xây dựng được 48 trường đạt chuẩn quốc gia (Trong đó Mầm non: 13, tiểu học: 18, THCS: 17, THPT: 2); Đã có 4 trường mầm non (Thanh Lâm, Trung Giáp, Giấy Bãi Bằng, Phú Lộc), 4 trường tiểu học ( Giấy Bãi Bằng, Phù Lỗ, Phú Lộc, Hạ Giáp) đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Thực hiện công tác PCGD,XMC, huyện Phù Ninh đã huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa. Đồng thời chỉ đạo các nhà trường thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy và học, thực hiện tốt giáo dục kỹ năng sống, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh.

 

Đồng chí Trịnh Đức Lai- PCT UBND huyện làm việc với đoàn kiểm tra PCGD, XMC

Huyện Phù Ninh đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào tháng 12 năm 2012; đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học năm 2002; đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục THCS năm 2003


Qua kiểm tra, đánh giá, đoàn kiểm tra của sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Phú Thọ ghi nhận những kết quả mà huyện Phù Ninh đạt được trong năm 2019 về công tác PCGD, XMC, thống nhất kết luận: Huyện Phù Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS mức độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay

Anh Thư- Đài TT Phù Ninh