Phù Ninh xây dựng nông thôn mới – thành quả từ sự đoàn kết
  • Cập nhật: 19/08/2019
  • Lượt xem: 15152 lượt xem

(Phù Ninh)- Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhờ có sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, bức tranh làng quê Phù Ninh đã bừng sáng bởi kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của đời sống Nhân dân và giao lưu hàng hóa; đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân được cải thiện và nâng cao.

        Thực hiện Kế hoạch số: 759/KH-UBND ngày 17/3/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;  Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phù Ninh đã ban hành nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 28/01/2011 về xây dựng nông thôn mới huyện Phù Ninh đến năm 2020 và Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND ngày 06/04/2011 về kế hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Phù Ninh đến năm 2020. Ngay sau đó, các tập thể, cán bộ, đảng viên, người dân cùng vào cuộc. Để quá trình thực hiện theo kế hoạch đề ra, UBND huyện đã thành lập Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, thành lập Tổ thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí khu dân cư nông thôn mới huyện giúp UBND huyện hướng dẫn, rà soát, tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới.

          Đến nay, toàn huyện Phù Ninh có 8 xã, 76 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới không thể không nhắc tới xã Lệ Mỹ - là một trong những xã xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thiết thực nâng cao đời sống nông dân. Lệ Mỹ bắt tay vào xây dựng nông thôn mới khi vừa tách xã được 2 năm, cơ sở vật chất vô cùng khó khăn, chỉ đạt 6/19 tiêu chí. Tuy nhiên với phương châm, nhà nước và Nhân dân cùng làm, trong 8 năm xã Lệ Mỹ đã huy động được gần 42 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 4,5 tỷ đồng để chung tay cùng cấp ủy chính, quyền xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, 100% đường trục xã, liên xã, đường thôn, xóm đã được cứng hóa bê tông xi măng, đường ngõ xóm và đường trục chính giao thông nội đồng đã được quan tâm đầu tư nâng cấp, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất của người dân. 95% hộ đã sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt chuẩn theo quy định. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 của xã đạt trên 33 triệu đồng tăng gấp 3,3 lần so với năm đầu xây dựng NTM. Thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng, 8/8 khu có nhà văn hóa và sân chơi thể thao đạt chuẩn theo quy định. 100% số hộ được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế… Đảng bộ, chính quyền xã nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, chính trị, an ninh trật tự luôn được đảm bảo. Bà Nguyễn Duy Hinh chủ tịch UBND xã lệ Mỹ cho biết “Trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Lệ Mỹ được sự quan tâm lãnh đạo - chỉ đạo trực tiếp của Huyện uỷ - HĐND – UBND - UB MTTQ huyện Phù Ninh. Sự giúp đỡ nhiệt tình, tích cực của các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện. Đồng thời có sự quan tâm tạo điều kiện của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ. Đặc biệt là sự đồng thuận, thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp Nhân dân trong xã. Điều đáng nói là trình độ dân trí, nhận thức của người dân nên việc triển khai các chương trình, dự án theo kế hoạch được thuận lợi, nhất là việc huy động nguồn lực và việc hiến đất làm đường giao thông, kênh mương thủy lợi. Trong những năm gần đây, Nhân dân xã Lệ Mỹ đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng gia sản xuất, phát triển chăn nuôi và các ngành nghề dịch vụ vận tải nên đời sống Nhân dân được nâng lên. Trong thời gian tới, Lệ Mỹ tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ; thực hiện tốt việc công khai dân chủ, phát huy vai trò chủ thể của người dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng để nâng cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong quá trình duy trì và phát triển thành NTM kiểu mẫu vào năm 2020”.


Lễ đón nhận Nông thôn mới xã Lệ Mỹ

Sau 10 năm tập trung thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn của Phù Ninh đã được huy động lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, đề án. Đến nay tổng đường trục xã được cứng hóa đạt 88,64%; đường trục thôn được cứng hóa đạt 97,17%; đường ngõ xóm được cứng hóa đạt 78,1%; đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa quanh năm đạt 100%. Hệ thống giao thông được đầu tư đã tạo điều kiện cho kinh tế, văn hóa của huyện phát triển. Trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, kinh tế tập thể với nòng cốt là các hợp tác xã, tổ hợp tác đã thể hiện vai trò là cầu nối trong việc tiếp cận ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; liên kết các hộ dân, sản xuất hàng hoá theo chuỗi bền vững. Hiện nay toàn huyện có 22 HTX dịch vụ nông nghiệp, 1 HTX dịch vụ lâm nghiệp, 1 HTX thủy sản, 1 HTX dịch vụ vệ sinh môi trường, 4 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân có 3 đơn vị; loại hình HTX khác có 02 đơn vị;  6 làng nghề;  có 67 trang trại là những điều kiện quan trọng  để huyện Phù Ninh tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn.  Hàng năm UBND huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thành lập Ban chỉ đạo Đề án 1956, thông qua đó tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đề người lao động có điều kiện tham gia các công việc, có việc làm, tạo thu nhập. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 90%, tỷ lệ lao động qua đào tạo và được truyền nghề đạt trên 69%, trong đó: tỷ lệ lao động qua đào tạo  có việc làm đạt 95%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt trên 36,5%. Mạng lưới điện nông thôn phát triển nhanh, tạo động lực để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống ở nông thôn. Đến nay 100% số xã đã có hệ thống điện lưới quốc gia. Tỷ lệ hộ dùng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn toàn huyện đạt 100%.

Thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  đã được UB MTTQ và các đoàn thể chỉ đạo các đoàn viên, hội viên phối hợp chặt chẽ với cơ sở; gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động Nhân dân duy trì các lễ hội truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Qua thực hiện các cuộc vận động, các phong trào đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 90%; tỷ lệ khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” trên 82%; 100% các khu dân cư xây dựng và thực hiện hương ước văn hóa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; qua đó an ninh, trật tự được ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm duy trì vững chắc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2, tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp Trung học cơ sở tiếp tục học lên THPT đạt 91,3%.  Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 14%, giảm 7,5% so với 2010 (21,5%). Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 84,5%, tăng 27% so với năm 2010 (57,5%).


       Trường Tiểu học Phú Mỹ xây dựng khang trang phục vụ nhu cầu học tập của con em địa phương.

Thời gian tới, UBND huyện tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên phát triển công trình giao thông, trường học, thiết chế văn hóa và các công trình bảo vệ môi trường. Tạo nguồn lực để tái đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nông dân. Cùng với đó tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Tập trung phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch làng nghề. Chú trọng bảo tồn, giữ gìn, phát huy, phát triển văn hóa, đặc biệt là những giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng thực hiện quy ước xây dựng NTM. Bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.


Đường Giao thông nông thôn giúp bà con đi lại thuận tiện và chuyên chở hàng hóa ở Phú Mỹ .

Với những thành công trong chặng đường vừa qua, huyện Phù Ninh đang phấn đấu cho những mục tiêu mới sau năm 2020. Theo đó giai đoạn 2021-2025: Huyên đạt nông thôn mới, tỷ lệ đạt tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt huyện nông thôn mới; thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt43 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn ≤1%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt ≥88%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt ≥70%. Hướng tới xây dựng vùng nông thôn có kết cấu hạ tầng phù hợp; từng bước hình thành một nền nông nghiệp với cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết bền vững; gắn sản xuất nông nghiệp với tái cơ cấu ngành và liên kết bao tiêu sản phẩm. Xây dựng một huyện nông thôn giàu đẹp, văn minh.

Thanh Loan - Ban Tuyên giáo Huyện ủy