PHÙ NINH: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA UBND HUYỆN VÀ ỦY BAN MTTQ HUYỆN, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI HUYỆN VỀ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021
  • Cập nhật: 02/04/2021
  • Lượt xem: 843 lượt xem

Phù Ninh)-Chiều ngày 1.4. 2021, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp giữa UBND huyện và Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị, xã hội huyện về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trịnh Đức Lai, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện, đồng chí Đào Ngọc Thắng, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng các ban Xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội, lãnh đạo các phòng ban, cơ quan của huyện, các xã, thị trấn.


Đồng chí Đào Ngọc Thắng-  UVBTV HU, PCT UBND huyện và  đồng chí Hán Xuân Kết - UV BTV HU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, UBND huyện đã thông qua dự thảo kế hoạch phối hợp giữa UBND huyện và Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị, xã hội huyện về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Qua thảo luận, hội nghị đã thống nhất 3 nội dung trọng tâm phối hợp thực hiện trong năm 2021 đó là: Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phối hợp thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 5 dự án trọng điểm; Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trong đó chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính về kinh doanh, đầu tư, đất đai, xây dựng cơ bản...nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hướng tới sự hài lòng, ghi nhận của nhà đầu tư và doanh nghiệp đối với huyện; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền điện tử, tăng cường phối hợp giám sát thực hiện các công trình, dự án và các lĩnh vực khác; tăng cường tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức để nhân dân hiểu, nắm bắt đầy đủ quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất...


  

       Nhân dịp này, UBND huyện và Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể chính trị, xã hội của huyện đã ký cam kết phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, với mục tiêu tạo sự đồng thuận trong xã hội cùng chung tay, đồng sức hoàn thành các nhiệm vụ, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho phát triển kinh tế- xã hội của huyện./.

Một số hình ảnh:

Phú Cường- Đài truyền thanh huyện