PHÙ NINH: TỔNG KẾT THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ, CÔNG TÁC TÔN GIÁO VÀ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2022
  • Cập nhật: 07/12/2022
  • Lượt xem: 1899 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 07/12/2022, Huyện ủy Phù Ninh tổ chức hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo và tổng kết công tác dân vận năm 2022; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí Thư TT Huyện ủy, Trưởng BCĐ quy chế dân chủ; Trưởng BCĐ công tác tôn giáo huyện Phù Ninh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Đức Lai - Ủy viên BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đào Ngọc Thắng - Ủy viên BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ; thành viên BCĐ thực hiện quy chế dân chủ; công tác tôn giáo huyện; các đồng chí lãnh đạo khối dân vận, tôn giáo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn.

Năm 2022, Công tác tổ chức và thực hiện quy chế dân chủ, công tác dân vận, công tác tôn giáo của huyện được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình, dự án, đề án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hệ thống Dân vận từ huyện đến cơ sở đã chủ động tích cực đổi mới thực hiện tốt công tác vận động nhân dân, tham gia các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh, huyện như kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện; 70 năm chiến thắng Chân mộng – Trạm Thản; Ngày thương binh liệt sỹ... Năm 2022, 17/17 xã, thị trấn đã kiện toàn và duy trì tốt hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng với 153 thành viên. Đã thực hiện giám sát trên một số lĩnh vực như quản lý đất đai, giám sát đầu tư công trình đường giao thông liên thôn, nhà văn hóa, các khoản đóng góp từ nhân dân...Việc sử dụng nguồn huy động đóng góp từ nhân dân được Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát chặt chẽ đảm bảo sử dụng đúng mục đích thời gian, tiến độ chất lượng công trình. Đặc biệt đã phát huy vai trò chủ thể của người dân với phương châm Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn huyện. 

Năm 2022, công tác tôn giáo trên địa bàn huyện Phù Ninh diễn ra bình thường, có hiệu quả. Các hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản đi vào nền nếp không có điểm nóng, phức tạp về tôn giáo xảy ra. Các chức sắc, nhà tu hành và các tín đồ tôn giáo luôn tin tưởng và chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Trong năm, trên địa bàn huyện không có các đạo lạ hoạt động. Nhìn chung, các chức sắc trên địa bàn huyện hoạt động đúng quy định của Pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện cho trẻ em mồ côi, người tàn tật, tặng quà các cụ cao tuổi, học sinh vượt khó có thành tích xuất sắc trong học tập. Trong năm đã kết nạp 01 đảng viên là người có đạo; 100% các tín đồ, tôn giáo được đối xử bình đẳng trong mọi hoạt động xã hội theo đúng quy định của pháp luật, từ đó củng cố niềm tin của đồng bào có đạo đối với Đảng, Nhà nước.


Công tác dân vận tiếp tục được các cấp uỷ Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện. Nhiều phong trào đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, có tính lan tỏa mạnh mẽ. Tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội xây dựng được 44 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó có 15 mô hình trên lĩnh vực kinh tế; 14 mô hình trên lĩnh vực văn hóa xã hội; 09 mô hình trên lĩnh vực quốc phòng an ninh; 06 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. Năm 2022 đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống nhân dân, các vấn đề đơn thư, khiếu nại tố cáo, các hoạt động tôn giáo tại các xã, thị trấn để kịp thời tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ những giải pháp về công tác dân vận trong tình hình mới.


Tại hội nghị đã có 7 ý kiến tham gia thảo luận, tập trung đóng góp ý kiến làm rõ hơn kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện và địa phương; Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, kết quả công tác Dân vận năm 2022. Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tiếp theo.

Đồng chí Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí Thư TT Huyện ủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo quy chế dân chủ; công tác tôn giáo huyện Phù Ninh đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong thực hiện quy chế dân chủ và công tác tôn giáo đã được tỉnh, cấp trên ghi nhận đánh giá cao. Để thực hiện tốt quy chế dân chủ, công tác tôn giáo, công tác dân vận của huyện năm 2023 các thành viên Ban chỉ đạo và cơ sở tăng cường công tác quán triệt, phổ biến kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong xây dựng, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục tuyên truyền quán triệt sâu rộng trong đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tôn giáo. Chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng mô hình “ Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 

QuangThái – Trung tâm VH,TT,DL&TT Phù Ninh