Phù Ninh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
  • Cập nhật: 21/08/2019
  • Lượt xem: 12419 lượt xem

(Phù Ninh)-Nằm trong vùng kinh tế động lực của tỉnh, Phù Ninh có lợi thế về vị trí, địa lý, nguồn nhân lực, mặt bằng đất đai rộng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang từng bước được đầu tư hoàn thiện, đặc biệt, có tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai chạy qua. Với chủ trương tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, những năm qua, huyện Phù Ninh đã tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, phối hợp với các sở, ngành các đơn vị có liên quan của tỉnh nhằm quảng bá, khai thác tiềm năng, lợi thế trên địa bàn để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

  Xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao

thu nhập và đời sống nhân dân, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 31/3/2016 về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Ninh giai đoạn 2016-2020. Huyện đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh và chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là việc công khai quy hoạch, cơ chế, chính sách về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

Một trong những giải pháp thu hút đầu tư được huyện ưu tiên hàng đầu là công tác lập quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp, làng nghề để tập trung giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng đón các nhà đầu tư đến với Phù Ninh. Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được huyện quan tâm, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo môi trường, điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư. Huyện đã lập quy hoạch phân khu xây dựng hoàn thành việc phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phù Ninh giai đoạn 1; giải phóng mặt bằng và mở rộng cụm công nghiệp Phú Gia, cụm công nghiệp Tử Đà- An Đạo.


Cụm công nghiệp Tử Đà- An Đạo

Song song với công tác quy hoạch, huyện đã tích cực đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện về đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ giai đoạn 2016 – 2020, huyện từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông…  tạo tiền đề để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào địa phương. 

 Nút giao IC8 cao tốc Nội Bài Lào Cai

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các làng nghề, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, hằng năm, huyện đã chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh mở các lớp tập huấn, đào tạo, truyền nghề cho hàng nghìn lao động địa phương. Toàn huyện hiện có 71% lao động qua đào tạo và truyền nghề  trong đó tỷ lệ đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 37%.

Với chủ trương tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, huyện chủ động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do tỉnh tổ chức để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp; tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh, huyện phối hợp với các cơ quan ban ngành, cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh về lợi thế, tiềm năng của huyện để mời chào các nhà đầu tư.

Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay huyện có 2 cụm công nghiệp Tử Đà- An Đạo, Cụm Công nghiệp Đồng Lạng với 27 doanh nghiệp sản xuất đang hoạt động, Cụm Công nghiệp Phú Gia đang triển khai đầu tư hạ tầng thu hút doanh nghiệp, hiện đã có 4 nhà đầu tư đăng ký vào dự án. Trên địa bàn huyện hiện có tổng số 323 doanh nghiệp, trong đó có 01 doanh nghiệp Trung ương là Tổng Công ty Giấy Việt Nam, số còn lại là doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Ngoài ra còn có trên 1.700 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và 06 làng nghề truyền thống. Huyện còn duy trì, phát triển các ngành công nghiệp hiện có, khuyến khích đầu tư có chiều sâu, tăng cường thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, mở rộng sản xuất để giữ vững thị trường, việc làm cho người lao động. Ưu tiên các sản phẩm có lợi thế của huyện như: Giấy và các sản phẩm từ giấy, xút, axit, chế biến nông lâm sản, vật liệu xây dựng, may mặc, điện tử, bạt xuất khẩu...góp phần tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động nông thôn. Năm 2018, giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 6.722,397 triệu đồng tăng gấp nhiều lần so với năm đầu tái lập huyện (15.194 triệu đồng).


Thời gian tới, huyện Phù Ninh sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Với định hướng thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư; đồng thời ưu tiên, bố trí mặt bằng phù hợp để các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tổ chức bố trí không gian sản xuất công nghiệp hợp lý, duy trì các ngành, sản phẩm lợi thế, ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp Phù Ninh, Cụm công nghiệp Phú Gia, Rừng Xanh và khu vực Tổng công ty Giấy Việt Nam. Phát triển các ngành công nghiệp mới, sản phẩm mới, sử dụng nhiều lao động như cơ khí, điện tử, dệt may, vật liệu xây dựng chất lượng cao, gỗ gia dụng…; chú trọng thu hút các dự án có quy mô lớn công nghệ cao, đưa các dự án sử dụng nhiều lao động về nông thôn. Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp như chế biến nông lâm sản, cơ khí vật liệu xây dựng nhằm tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong nông thôn, phấn đấu đến năm 2020 tỷ trọng giá trị gia tăng ngành công nghiệp chiếm 50-55%.


Phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, làng có nghề truyền thống, chú trọng nhân cấy nghề mới, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động nhất là ở khu vực nông thôn, khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.

Với chủ trương thu hút đầu tư vào phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, huyện Phù Ninh đã tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Việc thu hút đầu tư vào phát triển sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo, phấn đấu đưa huyện Phù Ninh phát triển nhanh, bền vững.


Lưu Quang Huy- Phó bí thư- Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh