PHÙ NINH: SƠ KẾT 9 THÁNG THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ, CÔNG TÁC TÔN GIÁO
  • Cập nhật: 04/10/2019
  • Lượt xem: 4327 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 3.10.2019, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đức Tấn, PBT TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện- Trưởng ban chỉ đạo hiện quy chế dân chủ, Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo huyện Phù Ninh chủ trì hội nghị; Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Đức Lai, UV BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện, đồng chí Đào Ngọc Thắng, UV BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện, lãnh đạo một số phòng ban, cơ quan thuộc huyện, đại diện Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn.

9 tháng đầu năm 2019, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện để chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ trên các lĩnh vực, tham mưu ban hành Quy chế, Nội quy của người đứng đầu cấp ủy huyện trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân; Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác triển khai sắp xếp, sáp nhập khu dân cư, sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo dân chủ và được nhân dân đồng thuận cao (Tổ chức lấy ý kiến của 9.854 cử tri ở 3 xã: Tử Đà, Vĩnh Phú, Bình Bộ về sắp xếp, sáp nhập xã, kết quả có 89,89% cử tri đồng ý với phương án sắp xếp, sáp nhập). Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đặc biệt là thực hiện dân chủ trong triển khai các dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng kênh mương, đền bù giải phóng mặt bằng, giao đất làm nhà ở, bình xét hộ nghèo, cận nghèo...Duy trì hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở đảm bảo hiệu quả.


          Đồng chí Nguyễn Đức Tấn, PBT TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện- Trưởng BCĐ hiện quy chế dân chủ, Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo huyện Phù Ninh phát biểu hội nghị

 9 tháng đầu năm, tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn nhìn chung ổn định, bà con các tôn giáo trong huyện chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đời sống văn hóa, tâm linh của dân tộc, các lễ hội được tổ chức vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, bài trừ mê tín, dị đoan. Cấp ủy, chính quyền, các địa phương đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, quan tâm chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, đề nghị về hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định của pháp luật.


        Đồng chí Trịnh Đức Lai, UV BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện phát biểu tại hội nghị


     Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn đã báo cáo, làm rõ hơn một số vấn đề nổi bật của địa phương, đơn vị, một số bức xúc của nhân dân trên địa bàn về vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường, rác thải...Tiếp thu các ý kiến, lãnh đạo phòng Tài nguyên môi trường, Nội vụ và đồng chí Trịnh Đức Lai, UV BTV huyện ủy, PCT UBND huyện đã giải đáp, phân tích làm rõ hơn và định hướng phương án giải quyết vấn đề để tránh bức xúc cho người dân.

   Phát biểu kết luận hộ nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tấn, PBT TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo của huyện đề nghị các xã, thị trấn, các cơ quan  trên địa bàn huyện trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, trước mắt cần làm tốt công tác công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng trong công tác tuyển quân năm 2020, các khoản thu chi trong trường học, đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, các công trình phúc lợi xã hội, đóng góp các loại quỹ, xét duyệt cấp đất thổ cư...tiếp tục hướng dẫn bà con các tôn giáo tổ chức các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật./.

Một số hình ảnh tại hội nghị
 

Phú Cường- Đài truyền thanh huyện