Phù Ninh : Hội nghị hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 và tập huấn nghiệp vụ chứng thực.
  • Cập nhật: 30/10/2019
  • Lượt xem: 6257 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 30/10/2019, Tại hội trường UBND thị trấn Phong Châu, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị hưởng ứng ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2019 và tập huấn nghiệp vụ chứng thực cho lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn của huyện; Chủ tịch, cán bộ Tư pháp – Hộ tịch, địa chính các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trịnh Đức Lai – UVBTV Huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện; Dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung lớp tập huấn có Đồng chí Đồng Trung Dũng – Trưởng phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp – Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

Ngày Pháp Luật (09/11) được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người dân về vai trò của pháp luật trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.


Phát biểu khai mạc hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, Đồng chí Trịnh Đức Lai – UVBTV Huyện ủy- PCT UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế để tổ chức tuyên truyền Ngày pháp luật tại cơ quan, đơn vị với các hình thức, hoạt động thiết thực, phù hợp, hiệu quả như: Tổ chức tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, Trang thông tin điện tử huyện. Lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong các buổi sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các buổi sinh hoạt tại nhà văn hóa khu dân cư…Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật và chấp hành pháp luật; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc tìm hiểu, học tập, áp dụng pháp luật. Khuyến khích phát động phong trào thi đua gương mẫu, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, Pháp luật gắn với không ngừng học tập, cập nhật kiến thức pháp luật mới để nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Kịp thời tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách pháp luật.


Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được Báo cáo viên pháp luật của Sở tư pháp tỉnh Phú Thọ truyền đạt những vấn đề cơ bản về trình tự, thủ tục chứng thực và hộ tịch – bao gồm nhiều nội dung thiết thực như: chứng thực các loại hợp đồng thông dụng, chứng thực chữ ký, bản sao, vấn đề thừa kế; các thủ tục về hồ sơ hộ tịch; đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử, cải chính hộ tch, những quy định pháp luật về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch được quy định trong Nghị định 23/2015/NĐ-CP. Thông qua hội nghị nhằm trang bị những kiến thức pháp luật và kỹ năng cơ bản thực hiện công vụ cho các  cán bộ tư pháp hộ tịch. Từ đó, đảm bảo cho việc chứng thực của các phòng chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn và được an toàn và đúng pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân; từng bước góp phần xây dựng nền hành chính ngày càng chính quy và hiện đại./.


Quang Thái- Đài TT Phù Ninh