Phù Ninh: Đại hội Đảng bộ xã Tiên Phú lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
  • Cập nhật: 17/03/2020
  • Lượt xem: 346 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 17/3/2020, Đảng bộ xã Tiên Phú tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được BTV Huyện ủy Phù Ninh lựa chọn tổ chức Đại hội điểm trong toàn Đảng bộ huyện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đức Tấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đại biểu các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy Phú Thọ, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy,Văn phòng HĐND và UBND huyện, một số phòng ban, cơ quan đơn vị thuộc huyện và 125 đại biểu đại diện cho 309 đảng viên trong toàn Đảng bộ

Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Tiên Phú đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh – quốc phòng. Đảng bộ xã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra: Diện tích gieo cấy lúa hàng năm đạt 269,4 ha. Năng suất bình quân cây lúa đạt 4,3 tấn/ha,  bình quân lương thực đầu người 345 kg/người/ năm, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác tăng từ 40 triệu đồng năm 2015 đến 50 triệu đồng năm 2020. Duy trì ổn định chăn nuôi gia súc gia cầm; Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng sản xuất, gắn phát triển lâm nghiệp với phát triển kinh tế trang trại; ưu tiên phát triển cây nguyên liệu giấy, độ che phủ rừng đến nay đạt 27% so năm 2015 tăng 2%.  Xã tập trung khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương là cây chè, xây dựng nhãn hiệu “Chè xanh Chùa Tà”. Làng nghề Chùa Tà đã chế biến và tiêu thụ sản phẩm chè đạt 1.928 tấn/năm tăng 62,2% so với 2015, giá trị sản lượng chè búp xanh bình quân hàng năm đạt 23,6 tỷ đồng. Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nhất là khâu đột phá về huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng; Tổng nguồn vốn huy động 70,7 tỷ đồng, trong đó huy động từ nguồn ngân sách Nhà nước 63,18 tỷ đồng, huy động từ nguồn vốn của các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp 7,52 tỷ đồng. Đến nay, xã Tiên Phú đã có 18/19 tiêu chí đạt tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu trong năm 2020 cán đích chuẩn nông thôn mới.


Thường trực Huyện ủy Phù Ninh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, qui mô mạng lưới trường lớp học được mở rộng, cơ sở vật chất được tăng cường cả 3 bậc học theo hướng chuẩn hóa đáp ứng nhu cầu học tập của con, em trên địa bàn. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT đạt 85%, Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 12%, tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên còn 1,1% . 100% khu dân cư có nhà văn hóa; 90% khu được công nhận khu dân cư văn hóa, 92% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 100%  hộ được dùng điện lưới, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,3%.  An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, đời sống của nhân dân từng bước được được cải thiện. Thực hiện sắp xếp sáp nhập các khu dân cư đảm bảo tiến độ và quy định


         Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh luôn được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ. Trong nhiệm đã kết nạp được 39 đảng viên, tăng 8% so với mục tiêu đại hội, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 309 đảng viên. 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm từ 87% trở lên và có từ 40 - 45% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên hàng năm đều tăng, đến nay Hội nông dân 91,5%, Hội Phụ nữ 88%, Hội CCB 87%, Đoàn Thanh niên tỷ lệ thu hút thanh niên vào tổ chức 65,8%. Đảng bộ 5 năm đạt HTTNV, trong đó 2 năm Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, số chi bộ đạt HTTNV hàng năm đạt 80 % , số Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 87%, chính quyền hàng năm đạt HTTNV; MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội hàng năm đạt HTTNV. .


Đại hội đã tiến hành thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ; bàn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 trong đó xây dựng 2 khâu đột phá  là đầu tư kết cấu hạ tầng; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với chế biến sản phẩm chè xanh


BCH Đảng bộ xã Tiên Phú lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Tiên Phú lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, bầu ra Ban chấp hành gồm 15 đồng chí; bầu BTV Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Bùi Đăng Ninh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tiên Phú nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội
 

Đài truyền thanh huyện Phù Ninh