Phù Ninh: Tập huấn công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện
  • Cập nhật: 08/08/2019
  • Lượt xem: 14933 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng 08/8/2019, UBND huyện Phù Ninh đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cho các đồng chí là cán bộ địa chính của 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tới dự có lãnh đạo các phòng, ban huyện Phù Ninh, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; hướng dẫn biểu mẫu nghiệp vụ kiểm kê đất đai  chuyên đề theo chỉ thị 15; hướng dẫn lập bản đồ kiểm kê đất đai phục vụ số liệu tổng hợp và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê kiểm kê đất đai; giải đáp thắc mắc để công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng năm 2019 được thống nhất hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện định kỳ 5 năm một lần. Đây là nội dung có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai.  Không chỉ đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chín, là cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua, mà kết quả kiểm kê đất đai còn là cơ sở để đề xuất điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030 và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, và những năm tiếp theo.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Dự kiến thời điểm triển khai việc điều tra thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện thống nhất từ ngày 1/8/2019. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 đối với cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/1/2020, đối với cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 1/3/2020.

 

Hà Linh - Đài TT