PHÙ NINH: HỘI NGHỊ HÀNH CHÍNH GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020.
  • Cập nhật: 20/12/2019
  • Lượt xem: 6194 lượt xem

(Phù Ninh)-Chiều ngày 19/12/2019, Dưới sự chủ trì của đồng chí Lưu Quang Huy - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, huyện Phù Ninh đã tổ chức hội nghị hành chính giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020 cho các phòng, ban, cơ quan của huyện và các xã, thị trấn. Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Đức Lai - UVBTV Huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện, Đồng chí Đào Ngọc Thắng - UVBTV Huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện, Đồng chí Nguyễn Ngọc Bích - HUV - Phó chủ tịch HĐND huyện, Các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện, Chủ tịch UBND các xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện trình bày một số chủ trương, biện pháp chủ yếu điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020; chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương, giao dự toán ngân sách địa phương năm 2020; phân bổ vốn đầu tư xây dựng năm 2020; quyết định giao biên chế hành chính sự nghiệp năm 2020; kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2020; Kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2020 và kế hoạch tổ chức lễ phát động " Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Canh Tý 2020; kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020.

          Năm 2019 là năm tăng tốc để Huyện Phù Ninh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2015-2020, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện đều đạt và vượt kế hoạch giao, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn so với mục tiêu Nghị quyết Đại hộ Đảng bộ huyện đã đề ra. Tốc độ giá trị tăng thêm ước đạt 8,47%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.952 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 257 tỷ đồng, tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 70,43%. Năm 2019 có thêm 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới là Lệ Mỹ, Trị Quận, Tử Đà, Vĩnh Phú, nâng tổng số xã đạt tiêu chí nông thôn mới của huyện lên 11/18 xã. Đã thu hút được 20 dự án đăng ký đầu tư mới, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ, với tổng mức đầu tư 1.262,35 tỷ đồng. Bên cạnh đó tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án như: cải tạo, nâng cấp đường huyện lộ P3 là tuyến nhánh, nâng cấp, cải tạo Trung tâm Hội nghị huyện Phù Ninh, cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND huyện Phù Ninh, trường mầm non các xã Vĩnh Phú, Trị Quận, Gia Thanh,…Chủ động lãnh đạo thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác: Giáo dục - đào tạo, văn hóa - thể thao - phát thanh truyền thanh, y tế, dân số, gia đình và trẻ em...

          Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch giao, UBND huyện đã nêu các giải pháp chủ yếu, trọng tâm để lãnh chỉ đạo thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020: Trước hết xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện; tái cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; huy động tối đa nguồn vốn đầu tư phát triển, tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính ngân sách; phát triển toàn diện các lĩnh vực xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đạt tiêu chí nông thôn mới ở các xã Tiên Phú, Gia Thanh; 5 khu dân cư nông thôn mới tại xã Trạm Thản, Liên Hoa và phấn đấu không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Chỉ đạo tăng giá trị kinh tế và thương hiệu cây Hồng không hạt Gia Thanh, cá thính xã Tử Đà; tập trung tháo gỡ cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các dự án do tỉnh, huyện làm chủ đầu tư các dự án nông thôn mới, dự án trọng điểm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, dịch vụ thương mại, chỉ đạo quyết liệt công tác khống chế, dập dịch tả lợn Châu Phi và hướng dẫn tái đàn, cơ cấu lại đàn vật nuôi đảm bảo chăn nuôi và phù hợp với nhu cầu của thị trường… Về giáo dục đào tạo, tập trung các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học, tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm và quản lý thu chi các loại quỹ ở nhà trường. Đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao, đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe theo quy định.


         

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận bàn biện pháp thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Đại biểu các xã, thị trấn cũng như các cơ quan, ban ngành đều đồng tình với các mục tiêu đặt ra, trong đó có cả những mục tiêu tổng quát cũng như mục tiêu giao cho từng ngành, từng đơn vị. Quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành sớm các mục tiêu. Cùng với đó các đại biểu cũng đưa ra một số ý kiến, giải pháp để thực hiện các mục tiêu giao. Trong đó tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, thu, chi ngân sách, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. Quản lý hiệu quả các nguồn vốn ngân sách nhà nước được phân bổ, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản...

Đồng chí Lưu Quang Huy- PBT-  Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

         

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Lưu Quang Huy - Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Từ căn cứ kế hoạch giao của tỉnh, tình hình thực tế của huyện cũng như từng ngành, từng xã, thị trấn để xây dựng kế hoạch. Do vậy yêu cầu các địa phương, các ngành cần phải phát huy nội lực, sáng tạo để có nhiều những giải pháp, cách làm mới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát triển toàn diện các lĩnh vực xã hội. Chú trọng công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Tập trung phấn đấu hoàn thành và hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện khóa XXII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 đã đề ra. Trong thời gian cuối năm 2019, các cấp, ngành và các địa phương cần tập trung triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân; tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm; đảm bảo ANTT, an toàn giao thông. Đặc biệt, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vui Xuân đón Tết nguyên đán Canh Tý đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm./.

Một số hình ảnh 

Quang Thái- Đài TT Phù Ninh