KỲ HỌP THỨ CHÍN – HĐND HUYỆN KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2016-2021: SÔI NỔI CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI TỔ
  • Cập nhật: 17/12/2019
  • Lượt xem: 2219 lượt xem

(Phù Ninh)- Chiều 17/12/2019, tiếp tục nội dung chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XXII chia tổ thảo luận. Phiên thảo luận tại 4 tổ đã trở thành diễn đàn tích cực để các đại biểu đóng góp ý kiến về các nội dung đưa ra tại kỳ họp.

Tại 4 tổ, không khí thảo luận diễn ra sôi nổi, các đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tích cực thảo luận tham gia ý kiến bám sát vào nội dung gợi ý của chủ tọa kỳ họp, thảo luận, bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp. Hầu hết các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với kết quả tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được trong năm 2019; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp vào phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; an ninh - quốc phòng của huyện năm 2020.

Các đại biểu thảo luận tại tổ 1.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, cũng như làm rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của chính quyền, các ngành từ huyện đến cơ sở. Có những nội dung, những việc, lĩnh vực chưa quyết liệt, dứt điểm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phản ánh đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các lĩnh vực cụ thể về kinh tế xã hội.

Các đại biểu thảo luận tại tổ 2.

Đã có 25 lượt ý kiến thảo luận tại 4 tổ, trong đó có một số vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, đề nghị chính quyền, các ngành tập trung chỉ đạo giải quyết như cải cách thủ tục hành chính, tài nguyên môi trường, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nông nghiệp nông thôn, điện lực,… Đặc biệt,  nổi lên một số vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, đề nghị chính quyền, các ngành tập trung chỉ đạo giải quyết: về lĩnh vực đầu tư xây dựng, cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch hạ tầng cấp đất, đấu giá quyền sử dụng đất tại một số địa phương, tiến độ thi công các công trình, nâng cấp cải tạo một số tuyến đường,... Trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, cần nâng cao công tác quản lý và sử dụng các hồ ao đập trên địa bàn; chú trọng công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ thuốc Bảo vệ thực vật. Về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cần tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý, sử dụng có hiệu quả đất nông nghiệp, đất rừng, đất trang trại; đền bù giải phóng mặt bằng các dự án, công trình, khai thác đất san nền; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết những tồn tại về đất đai, công tác quản lý môi trường, thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, các đại biểu và cử tri quan tâm đến việc quản lý và tổ chức lễ hội, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân; việc chi trả chế độ cho người có công theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ.Các đại biểu thảo luận tại tổ 3.

Sau khi nghe các tổ đại biểu báo cáo ý kiến thảo luận, thay mặt Chủ tọa kỳ họp đồng chí Nguyễn Đức Tấn - Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Văn phòng HĐND huyện tổng hợp các ý kiến. Đồng chí chỉ đạo các cơ quan chuẩn bị để giải trình các nội dung mà cử tri và nhân dân quan tâm trong ngày làm việc thứ hai (18/12) của Kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện khóa XXII.Các đại biểu thảo luận tại tổ 4.

Các địa biểu họp tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ.

 

 


Hà Linh - Đài TT