KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.
  • Cập nhật: 29/08/2019
  • Lượt xem: 13392 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 23/8/2019, UBND huyện Phù Ninh ban hành kế hoạch số 110/KH-UBND,Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tự tu dưỡng, rèn luyện thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Phù Ninh gương mẫu, chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, sáng tạo, tận tụy, liêm chính. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Bảo đảm tính liên tục, hiệu quả, chuyên nghiệp trong hoạt động của các cơ quan hành chính của huyện, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, thân thiện, trách nhiệm, minh bạch, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chi tiết tài liệu trong file gắn kèmKH_van_hoa_cong_so_cap_huyen_2019-2025_20190823085434126120.doc

Ban biên tập