Huyện ủy Phù Ninh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung của 04 kết luận về một số lĩnh vực khoa giáo; sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Tổng kết Chỉ thị số 20-CT/TU cuả Tỉnhủy
  • Cập nhật: 20/08/2019
  • Lượt xem: 12482 lượt xem

(Phù Ninh)- Chiều 20/8/2019, Huyện ủy Phù Ninh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nội dung của 04 kết luận về một số lĩnh vực khoa giáo; sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); Tổng kết Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, VKS nhân dân tỉnh. Về phía huyện Phù Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – TUV, Bí thư HU chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tấn – Phó Bí thư TT HU, đồng chí Đào Ngọc Thắng - Ủy viên Ban thường vụ HU, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trịnh Đức Lai - Ủy viên Ban Thường vụ HU, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, ủy viên UBKT Huyện ủy, Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Tại Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nội dung của 04 kết luận về một số lĩnh vực khoa giáo, các đại biểu đã lắng nghe các Kết luận số 49-KL/TW, Kết luận số 50-KL/TW, Kết luận số 51-KL/TW và Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư.

          Đồng chí Nguyễn Đức Tấn - Phó Bí thư TT Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị.


Đồng chí Trịnh Đức Lai - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Trong thời gian tới, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tích cực chủ động nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy về công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, làm chuyển biến nhận thức để cùng hành động. Trên cơ sở đó, chủ động dự báo, phát hiện, đồng thời có tinh thần cầu thị, khách quan, thẳng thắn để phối hợp xử lý giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc mà dư luận quan tâm; Tiếp tục hoàn thiện các văn bản, các nội dung đã được sơ, tổng kết trên các lĩnh vực khoa giáo để bổ sung vào dự thảo văn kiện chuẩn bị đại hội đảng các cấp.

          Nhân dịp này, Huyện ủy Phù Ninh cũng tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều đơn vị đã chủ động, tích cực và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, sáng tạo,.. giúp cho việc triển khai thực hiện hiệu quả, sớm đưa Chỉ thị vào cuộc sống. Với chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Phù Ninh đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu và triển khai theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu của Trung ương do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì vào 14/12/2018. 100% chi bộ trong toàn huyện đã triển khai học tập chuyên đề trong sinh hoạt định kỳ tháng 2 và tháng 3 năm 2018. Tỷ lệ Đảng viên học tập đạt 7032/7175=98%. Việc lựa chọn các cá nhân, tập thể để làm điểm, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại các đơn vị, địa phương được thực hiện nghiêm túc. Trong đó cấp cơ sở lựa chọn được 38 tập thể, 58 cá nhân; cấp huyện đã lựa chọn 3 tập thể và 2 cá nhân để xây dựng mô hình điểm. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian tới Huyện ủy Phù Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt việc học tập chuyên đề và đăng ký “làm theo" Bác hàng năm; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)… Tại Hội nghị, Huyện ủy Phù Ninh cũng đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          

Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tặng giấy khen.

Tại Hội nghị Tổng kết Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc xử lý, kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; hoạt động thi hành án hình sự, thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”, đồng chí Nguyễn Đức Tấn, Phó Bí thư TT Huyện ủy đã báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 20 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới. Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong công tác tiếp nhận, giải quyết và hoạt động kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đối với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phù Ninh, tổng số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố cơ quan điều tra đã tiếp nhận là 715 tin, trong đó số tin được khởi tố là 337 tin, số tin không khởi tố là 331 tin, tạm dừng, tạm đình chỉ giải quyết 9 tin, đang xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 22 tin. Đối với hoạt động thi hành án hình sự, từ ngày 1/4/2014 đến 30/3/2019, tòa án nhân dân huyện Phù Ninh đã xét xử và ban hành 344 bản án. Viện kiểm sát nhân dân huyện đã kiểm sát 100% số bản án Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh đã ban hành. Các đại biểu cũng đã được nghe các bản tham luận về “Giải pháp thực hiện tốt Chỉ thị 20 trong tình hình hiện nay”; “Khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện tốt công tác tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm đối với cấp xã, thị trấn”; “Giải pháp thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố hiện nay”. Tại Hội nghị, 6 tập thể và 11 cá nhân đã được tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 20.

Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên - TUV, Bí thư Huyện ủy tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 20.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ sắp tới, đặc biệt là nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019. Triển khai tốt việc sắp xếp sáp nhập các đơn vị hành chính, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ phục vụ Đại hội Đảng cấp cơ sở vào năm 2020, chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng để phát huy tốt những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, đưa kinh tế – xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên - TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận Hội nghị.

Quang Thái - Hà Linh