Huyện Phù Ninh ra quân hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
  • Cập nhật: 25/09/2019
  • Lượt xem: 5208 lượt xem

(Phù Ninh)- Vừa qua, UBND huyện Phù Ninh đã ra quân hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 với chủ đề “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”.

Thực hiện kế hoạch đã đề ra, cán bộ, công chức, viên chức UBND huyện Phù Ninh đã quét dọn, phát quang cây xanh, thu gom rác thải, nhổ cỏ, trồng hoa tại trụ sở UBND huyện (khu 10, xã Phù Ninh).

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 được Bộ TN&MT phát động với chủ đề “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”, trong đó tập trung chính vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa. Chiến dịch kêu gọi toàn bộ hệ thống chính trị, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và đồng bào cả nước cùng chung tay, đồng lòng, quyết tâm hành động và thực hiện mục tiêu không sử dụng đồ nhựa một lần, phấn đấu đến năm 2025, cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Để hưởng ứng chiến dịch, UBND huyện đã ban hành kế hoạch 121/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND huyện về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 và phát động buổi lao động tập thể, tổng vệ sinh trong và ngoài cơ quan Huyện ủy, UBND huyện.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, huy động sự tham gia rộng rãi của cả hệ thống chính trị, tổ chức cộng đồng và từng người dân nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội. Bên cạnh đó, giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng và người dân trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; khuyến khích và vận động người dân tăng cường các hoạt động tiêu thụ bền vững, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

Hà Linh - Đài TT