Hội nghị rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025; 2021-2026
  • Cập nhật: 02/03/2021
  • Lượt xem: 624 lượt xem

(Phù Ninh)-Chiều ngày 2/3/2021, Huyện ủy Phù Ninh tổ chức các hội nghị (Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 1, Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần 1, Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 2) để thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, giai đoạn 2020-2025; 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Nhật, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các xã thị trấn, cơ quan, đơn vị


Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bích, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ đã trình bày nội dung tờ trình về rà soát, bổ sung quy hoạch, đưa ra quy hoạch đối với các đồng chí Uỷ viên BCH, Uỷ viên BTV Huyện uỷ và các chức danh cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh uỷ quản lý. Với quan điểm chỉ đạo chung là 1 đồng chí không quy hoạch quá 3 chức danh và 1 chức danh không quy hoạch quá 4 đồng chí. Trong giai đoạn 2020-2025, 2021-2026, Ban Thường vụ Huyện ủy dự kiến bổ sung quy hoạch BCHĐảng bộ huyện đối với 19 đồng chí, BTV Huyện ủy đối với 6 đồng chí; bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy đối với 2 đồng chí; bổ sung quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đối với 10 đồng chí; đồng thời dự kiến đưa ra khỏi quy hoạch đối với các đồng chí bị xử lý kỷ luật, không đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chuyển công tác…  Việc bổ sung quy hoạch cán bộ lần này nhằm tạo sự chủ động về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của huyện. Qua xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ sẽ phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của huyện. Việc xây dựng, bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ được BTV Huyện ủy thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của Tỉnh ủy và Trung ương. Sau khi nghiên cứu về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh, đại biểu dự hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ theo đúng quy định và hướng dẫn.

Một số hình ảnh:


 

Phú Cường- Đài truyền thanh huyện