HỘI NGHỊ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN GIỮA HUYỆN PHÙ NINH VÀ BÁO PHÚ THỌ
  • Cập nhật: 06/04/2021
  • Lượt xem: 1134 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 06.4.2021, Huyện Phù Ninh và Báo Phú Thọ tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền giai đoạn 2021 – 2026. Tới dự hội nghị về phía Báo Phú Thọ có đồng chí Vũ Xuân Chường – Tổng biên tập Báo Phú Thọ; Các đồng chí Phó tổng biên tập; Đại diện các phòng ban chuyên môn của Báo Phú Thọ; Về phía huyện Phù Ninh có Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên - TUV, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó bí thư TT Huyện ủy; Các đồng chí trong BTV huyện ủy; Trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Phù Ninh và Báo Phú Thọ đã thảo luận và thống nhất nhiều nội dung liên quan đến công tác phối hợp tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho tổ thông tin viên, cộng tác viên và phát hành báo. Theo đó, Báo Phú Thọ sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền trên 4 ấn phẩm của Báo Phú Thọ (Báo Phú Thọ hàng ngày, Phú Thọ cuối tuần, Phú Thọ miền núi và Báo Phú Thọ điện tử) về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội dung tình hình phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố quốc phòng an ninh và mọi mặt đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện Phù Ninh. Đồng thời tăng cường phối hợp tổ chức tập huấn về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ xử lý thông tin và tuyên truyền cho các thông tin viên, cộng tác viên… Huyện Phù Ninh tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đặt mua báo Đảng tỉnh theo Chỉ thị 22 - CT/TU của Tỉnh ủy về công tác mua và đọc báo Đảng; thường xuyên phối hợp với Báo Phú Thọ để cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền các lĩnh vực, hoạt động của địa phương phù hợp với quy định.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp thông tin tuyên truyền giữa 2 đơn vị trong thời gian vừa qua. Mong muốn trong thời gian tới Báo Phú Thọ tiếp tục quan tâm tăng cường quảng bá hình ảnh, đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố quốc phòng - an ninh, nêu gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, nhân dân huyện Phù Ninh trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền cho Tổ thông tin viên, cộng tác viên của huyện các nội dung liên quan đến nghiệp vụ xử lý thông tin và tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường chỉ đạo hơn nữa cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở, các cơ quan đơn vị của huyện nâng cao nhận thức đặt mua báo Đảng tỉnh theo Chỉ thị 22-CT/TU của Tỉnh uỷ về công tác mua và đọc báo Đảng tỉnh…

Sau khi thống nhất các nội dung, Lãnh đạo Huyện Phù Ninh và Báo Phú Thọ đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền và phát hành Báo Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2026.

Một số hình ảnh:


Quang Thái - Đài TT