HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY PHÙ NINH
  • Cập nhật: 27/12/2019
  • Lượt xem: 5796 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng 27/12/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Ninh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban thường vụ năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu các chức danh chủ chốt xã Bình Phú. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyên ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Tấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy.

Trong năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Ninh đã chỉ đạo việc quán triệt, triển khai các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời theo kế hoạch đề ra. Năm 2019 đã chỉ đạo xây dựng, ban hành 10 chỉ thị, 3 thông tri, 53 kết luận, 19 kế hoạch và nhiều văn bản khác để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào các lĩnh vực như công tác tổ chức cán bộ, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đất đai, thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân,…. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền khắc phục khó khăn, tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, ngành của Trung ương và tỉnh , triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án của Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đã đề ra, đưa kinh tế của huyện tiếp tục phát triển; các ngành dịch vụ phát triển ổn định; huy động tốt các nguồn lực đầu tư phát triển, tổng vốn đầu tư toàn xã hội vượt kế hoạch đề ra; thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán giao; các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, hệ thống chính trị được củng cố; quốc phòng – an ninh được giữ vững. Về phát triển kinh tế, Ban Thường vụ tập trung chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Quản lý chặt chẽ đất nông nghiệp, chú trọng mở rộng diện tích trồng chè, trồng cây bưởi Diễn, hồng Gia Thanh, trồng rừng (trồng mới được 82 ha rừng tập trung tại các xã phía Bắc). Chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, đặc biệt là dịch bệnh tả lợn Châu Phi. Năm 2019 có 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới là Lệ Mỹ, Trị Quận, Tử Đà, Vĩnh Phú, nâng tổng số xã đạt tiêu chí nông thôn mới của huyện lên 11/18 xã. Đã thu hút được 20 dự án đăng ký đầu tư mới, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ, với tổng mức đầu tư 1.262,35 tỷ đồng. Bên cạnh đó tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án như: cải tạo, nâng cấp đường huyện lộ P3 là tuyến nhánh, nâng cấp, cải tạo Trung tâm Hội nghị huyện Phù Ninh, cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND huyện Phù Ninh, trường mầm non các xã Vĩnh Phú, Trị Quận, Gia Thanh,… Chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Phù Ninh (1/9/1999-1/9/2019), tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ các xã trên địa bàn huyện. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm, chỉ đạo thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, kịp thời, đúng quy định. Thực hiện tốt việc kiện toàn bộ máy, bố trí, điều động, đề bạt, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phân cấp, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và cán bộ lãnh đạo, quản lý khối trường học giai đoạn 2015-2020 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, chuẩn bị phương án nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, nhân sự bầu cử đại biểu HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động xây dựng phương án thành lập tổ chức đảng và bố trí sắp xếp cán bộ công chức khi thực hiện sáp nhập 3 xã Tử Đà, Bình Bộ, Vĩnh Phú theo quy định. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, chỉ đạo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (biểu dương khen thưởng 06 tập thể và 10 cá nhân điển hình tiên tiến) và triển khai kế hoạch học tập chuyên đề năm 2020. Trong năm 2019, Huyện ủy đã tiến hành 03 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát, 01 cuộc khảo sát tại 14 đảng bộ trực thuộc. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tiến hành 12 cuộc kiểm tra, 03 cuộc giám sát. Việc xem xét, xử lý thi hành kỷ luật được thực hiện công tâm, khách quan, đúng người, đúng thẩm quyền và nguyên tắc.


Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên- TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Trong năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Ninh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chỉ đạo tốt Đại hội Đảng cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Ninh đã nghe Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ các xã Bình Bộ, Tử Đà, Vĩnh Phú, giới thiệu nhân sự cho các chức danh chủ chốt của xã Bình Phú.

Buổi chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy năm 2019 theo quy định.


 

 

Quang Thái - Hà Linh - Đài TT Phù Ninh