ĐẢNG BỘ XÃ HẠ GIÁP 71 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH
  • Cập nhật: 17/05/2019
  • Lượt xem: 16092 lượt xem

(Phù Ninh)- Cách đây 71 năm, ngày 19/5/1948 trên quê hương Hạ Giáp giàu truyền thống cách mạng, đã diễn ra một sự kiện chính trị cực kỳ trọng đại; Chi bộ Đảng xã Dân Chủ (nay là Đảng bộ xã Hạ Giáp và Đảng bộ xã Trị Quận) chính thức được thành lập; đây là là sự kiện lịch sử quan trọng trong tiến trình vận động cách mạng ở địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam.

  Hạ Giáp là nơi sớm có phong trào cách mạng của Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ. Trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển; Đảng bộ, Nhân dân trong xã đã phấn đấu không mệt mỏi, vượt qua biết bao khó khăn, chịu đựng không ít gian khổ, hy sinh, mất mát trong chinh phục thiên nhiên, đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Đã giành được nhiều thành tích đáng kể, góp phần lập nên những trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc. Ngày nay trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân Hạ Giáp tiếp tục đoàn kết thống nhất một lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược của Đảng là: Xây dựng và Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Đảng bộ và Nhân dân trong xã đã tích cực thực hiện các Chủ trương, Chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là chiến lược phát triển Nông nghiệp - Nông thôn và Nông Dân trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ cải tạo, phát triển Kinh tế xã hội ở địa phương; Hạ Giáp luôn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố và giữ  vững về An ninh - Quốc phòng, tạo cơ sở và căn cứ tin cậy của Đảng và nhà nước. Chính vì vậy, trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của Dân tộc chống lại Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược. Kết thúc 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của Dân tộc và cuộc chiến tranh bảo vệ Biên cương của tổ quốc, 77 người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, 41 đồng chí Thương, Bệnh binh đã để lại một phần xương, máu và tuổi thanh xuân của mình nơi chiến trường, nhiều đồng chí trên người còn mang những di chứng nặng nề của chất độc hóa học. Với những thành tích đóng góp trong kháng chiến, Đảng bộ và Nhân dân Hạ Giáp được Đảng - Nhà nước tặng thưởng hàng trăm Huân, Huy chương kháng chiến các loại; nhiều cờ thi đua, Bằng khen, giấy khen và các danh hiệu khác, 03 bà mẹ được nhà nước tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng.

Những phần thưởng cao quý được Đảng - Nhà nước trao tặng đó, đã trở thành động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ và Nhân dân Hạ Giáp tiếp tục cùng với nhân dân trong huyện, trong tỉnh và cả nước nô nức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược đó là: Xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày nay trong công cuộc đổi mới của Đảng, Đảng bộ và Nhân dân Hạ Giáp không ngừng phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, nội lực của địa phương. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ một xã độc canh cây lúa, Hạ Giáp đã từng bước thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trú trọng phát triển ngành nghề dịch vụ, mạnh dạn áp dụng trồng cây ngô đông trên đất lầy thụt, mở rộng diện tích cây nguyện liệu giấy. Đến nay Hạ Giáp cơ bản giữ vững an ninh lương thực, giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm; xã không còn hộ đói, hộ nghèo còn 2,73%. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân; năm 2018 xã đã được UBND tỉnh Phú Thọ cấp bằng công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sự nghiệp Văn hoá - Xã hội không ngừng được quan tâm và đạt những kết quả tích cực. Giáo dục - Đào tạo ngày được phát triển cả về quy mô trường lớp và chất lượng giáo dục. Đến nay xã có đủ trường của các bậc học từ Mầm non đến Tiểu học và Trung học cơ sở, trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, đến năm 2017 đạt chuẩn QG mức độ II.

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân thường xuyên được trú trọng. Trạm y tế xã đã khám và điều trị cho trên 2.342 lượt người/năm. Cơ sở vật chất của trạm ngày được đầu tư nâng cấp và trang bị những thiết bị đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Xã đã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế mức độ I là năm 2008, mức độ II là năm 2018. Chương trình Dân số gia đình và trẻ em được thực hiện tích cực có hiệu quả. 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” luôn được xã đẩy mạnh, các khu đều có nhà văn hoá. Hàng năm xã có trên 87% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 67% khu đạt khu dân cư Văn hoá .

Quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững và thực hiện tốt như: Nhiệm vụ huấn luyện dân quân du kích, công tác giáo dục kiến thức Quốc phòng, quản lý dân quân, lực lượng dị bị động viên, lực lượng sẵn sàng nhập ngũ. Công tác tuyển quân hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Huyện giao, Quân sự hàng năm đều đạt đơn vị Quyết thắng. Công tác An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thường xuyên được đảm bảo, không để xảy ra các điểm nóng về chính trị. Hàng năm Công an xã đều đạt đơn vị tiên tiến và quyết thắng.

Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố vững mạnh về tư tưởng và tổ chức. Trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được xác định là nhiệm vụ có vai trò quan trọng hàng đầu. Chi bộ xã trước đây từ chỉ có 40 đảng viên đến nay đã trở thành Đảng bộ có 296 đảng viên sinh hoạt ở 12 Chi bộ trực thuộc. Hàng năm Đảng bộ có trên 25% chi bộ đạt TSVM; trên 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 93% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ đến nay đã có 221 lượt đồng chí được tặng và truy tặng huy hiệu từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng, đã có 04 đ/c  được tặng HH 70 năm tuổi đảng.

Hoạt động của  HĐND và UBND không ngừng được đổi mới và nâng lên. Việc đề ra những Nghị quyết, chương trình giám sát và tổ chức các kỳ họp của HĐND có nhiều đổi mới, thiết thực phù hợp với thực tiến ở địa phương. Công tác chỉ đạo điều hành và thể chế hoá các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước tại địa phương ngày càng sát thực hơn. Công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được trú trọng; dân chủ được phát huy, lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền được củng cố.

Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân luôn được củng cố; thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng ở địa phương, góp phần không ngừng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của xã.

Kế thừa và phát huy truyền thống của Đảng bộ trong 71 năm năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Hạ Giáp tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong xã trong sạch vững mạnh. Trú trọng công tác xây dựng Đảng theo nội dung Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị ...của Đảng và của cấp ủy các cấp. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, không ngừng đổi mới về nhận thức, phương thức lãnh đạo, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Khoá XXVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phấn đấu xây dựng quê hương Hạ Giáp ngày càng đổi mới, phát triển.

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phù Ninh