Đảng bộ huyện Phù Ninh: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
  • Cập nhật: 06/12/2019
  • Lượt xem: 5710 lượt xem

( Phù Ninh)-Thời gian qua, Đảng bộ huyện Phù Ninh đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Hiện nay, huyện Phù Ninh có 41 chi, đảng bộ trực thuộc, với 7.335 Đảng viên đang sinh hoạt tại  229 chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn, Đảng bộ cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nướcchi bộ trong Đảng bộ Quân sự và Đảng bộ Công an huyện. Xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ sẽ tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng bộ huyện Phù Ninh đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban thường vụ Huyện ủy Phù Ninh đã  ban hành chỉ thị số 22-CT/HU ngày 25 tháng 10 năm 2019 “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên huyện Phù Ninh”... Đồng thời, Huyện ủy đã ban hành văn bản số 2341- CV/HU về tiếp tục nêu cao vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện trực tiếp về dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch, chương trình và triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi bộ theo hướng mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt. Đến nay, các chi bộ trong toàn Đảng bộ huyện đã duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt theo đúng quy định, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90%, có nơi đạt 100%. Nội dung sinh hoạt cũng được các chi bộ chuẩn bị kỹ lưỡng, trong sinh hoạt phát huy dân chủ, trí tuệ của từng đảng viên; kịp thời phổ biến, quán triệt nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, tình hình thời sự trong và ngoài nước cho đảng viên; tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng.


         Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên- TUV- Bí thư Huyện ủy làm việc với BTV Đảng ủy xã Hạ Giáp

Là xã thuần nông, nhưng Đảng bộ xã Hạ Giáp luôn coi công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yêu cầu bức thiết và quan trọng. Đảng bộ hiện có 12 chi bộ (trong đó có 3 chi bộ trường học, 9 chi bộ nông thôn) với tổng số 296 đảng viên. Để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy các chi bộ đều bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, tập trung lãnh, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng; phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa... Một số chi bộ còn ra nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo đối với nhiệm vụ cụ thể, từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xã đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018, bình quân lương thực đạt trên 500kg/người/năm, thu nhập bình quân đạt 27 triệu đồng/người/năm; Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, khoáng sản, xã đã ký hợp đồng thu gom và xử lý rác thải với Ban quản lý các công trình công cộng cho 828/1.274 hộ với 3043 khẩu trong xã, 9/9 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, trong đó có 5 khu (1,2,4,7,9) 3 năm liền đạt khu dân cư văn hóa…Trong sinh hoạt định kỳ, các chi bộ ở xã đều coi trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, sát với thực tiễn của địa phương, nhất là một số nhiệm vụ trọng tâm theo từng giai đoạn, thời điểm; đồng thời phát huy dân chủ trong thảo luận. Qua đó, tạo được không khí chân tình, thẳng thắn trong thảo luận, trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. 


          Sinh hoạt chi bộ  thường kỳ tại khu 10 , Đảng bộ xã Phù Ninh

Cũng như Đảng bộ xã Hạ Giáp, trong thời gian qua Đảng bộ xã Phù Ninh luôn quan tâm, lãnh đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trong Đảng bộ. Chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, ông Nguyễn Văn Huấn, Bí thư Chi bộ 10  Đảng bộ xã Phù Ninh cho rằng; chất lượng sinh hoạt chi bộ phụ thuộc lớn vào công tác chuẩn bị nội dung cho sinh hoạt. Thông thường, trên cơ sở nắm bắt tình hình của cấp trên và thực tế của địa phương, đích thân Bí thư phải phác thảo nội dung trước rồi đưa ra bàn bạc, thống nhất trong chi ủy, trước khi đưa ra chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ phải dân chủ, phát huy trí tuệ của tất cả các đảng viên tham gia ý kiến đóng góp và quá trình tổ chức thực hiện cán bộ, đảng viên phải nêu gương nói trước, làm trước, để quần chúng thấy và làm theo. 


        

Các đồng chí UV BCH Huyện ủy Phù Ninh và  lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phù Ninh về tham dự sinh hoạt chi bộ 10

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nội dung và chất lượng sinh hoạt Đảng, thời gian tới, Đảng bộ huyện Phù Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các chi bộ thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Đồng thời, gắn nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”


          Có thể khẳng định rằng, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên đã tạo thêm những nguồn sinh khí mới, là điều kiện rất quan trọng để các chi bộ trong các tổ chức cơ sở đảng phát huy tốt vai trò lãnh đạo, nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Đồng thời, các chi bộ cũng có thể đề ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị đảm bảo sát, đúng với tình hình địa phương và cơ quan, đơn vị.; tuyên truyền, vận động, tập hợp và lãnh đạo quần chúng nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

 

Phú Cường- Đài truyền thanh huyện