Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Ninh tổ chức hội nghị nghe báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
  • Cập nhật: 08/01/2020
  • Lượt xem: 4516 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng 8/1/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Ninh tổ chức hội nghị nghe báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2019, báo cáo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020, báo cáo dự kiến đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Tấn – Phó Bí thư TT, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.

Năm 2019, Huyện ủy Phù Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, triển khai nhiều văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ giá trị tăng thêm ước đạt 8,47%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.952 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 257 tỷ đồng, tỷ lệ đường giao thông (không tính đường tỉnh lộ, quốc lộ) được cứng hóa đạt 70,43%. Năm 2019 có 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới là Lệ Mỹ, Trị Quận, Tử Đà, Vĩnh Phú, nâng tổng số xã đạt tiêu chí nông thôn mới của huyện lên 11/18 xã. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở triển khai phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị, Nghị quyết đến các chi, Đảng bộ, cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, đã biểu dương khen thưởng 6 tập thể và 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Phù Ninh (1/9/1999-1/9/2019), tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ các xã trên địa bàn huyện. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ được quan tâm, triển khai kịp thời, đúng quy định. Thực hiện bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo sắp xếp sáp nhập 3 xã Bình Bộ, Tử Đà, Vĩnh Phú thành xã Bình Phú. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc văn bản số 1185-CV/HU ngày 16/5/2019 của Huyện ủy “về việc yêu cầu các đồng chí Huyện ủy viên tăng cường thời gian đi cơ sở và thực hiện chế độ thông tin báo cáo” để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên. Trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã chủ động nắm bắt tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong năm cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 260 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với 2 đảng viên và 11 tổ chức đảng, đã thi hành kỷ luật 13 đảng viên (giảm 8 đảng viên so với năm 2018). Công tác Dân vận đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thường xuyên nắm tình hình nhân dân, tham mưu giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất, vướng mắc phát sinh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 4/11/2019 của Tỉnh ủy “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội đến năm 2020”. Bên cạnh đó tăng cường vận động, thu hút hội viên, đoàn viên vào các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, tỷ lệ tập hợp: Hội Liên hiệp Phụ nữ tăng 0,9%, Hội Cựu chiến binh tăng 1,2%, Hội Nông dân tăng 1%, Đoàn Thanh niên đạt 69,9%, Liên đoàn lao động đạt 90,8%.


Cũng tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ đã bỏ phiếu thông qua tờ trình dự kiến xếp loại tổ chức cơ sở Đảng năm 2019 và tờ trình về việc dự kiến xếp loại tập thể lãnh đạo các cơ quan giúp việc Huyện ủy, UB MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, xếp loại tập thể ban chấp hành, chi ủy các chi, đảng bộ cơ sở, xếp loại cán bộ diện Ban thường vụ quản lý, xếp loại Đảng bộ huyện năm 2019 và nghe báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện giai đoạn 2020-2025 và các giai đoạn tiếp theo./.

Một số hình ảnh hội nghị
Quang Thái - Hà Linh (Đài TT)