Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch huyện Phù Ninh họp triển khai nhiệm vụ
  • Cập nhật: 07/02/2020
  • Lượt xem: 2436 lượt xem

( Phù Ninh)Ngày 07/02/2020, Ban Chỉ đạo huyện Phù Ninh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35 huyện Phù Ninh) đã tổ chức Hội nghị họp bàn, thống nhất kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Đức Tấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện Phù Ninh, tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo và các cộng tác viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch huyện Phù Ninh.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”,  Ban Chỉ đạo 35, tổ thư ký giúp việc, nhóm cộng tác viên  huyện Phù Ninh được thành lập, đi vào hoạt động. Năm 2019, Ban chỉ đạo 35 huyện Phù Ninh đã được thành lập và  ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên và tổ chức hoạt động theo quy chế, Bước smg năm 2020, BCĐ  xây dựng kế hoạch hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật, nhất là những thông tin liên quan đến đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông và các lực lượng chuyên trách trong việc tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội; tích cực thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở, dư luận xã hội, tư tưởng, nguyện vọng và những vấn đề quan tâm chính đáng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, từ đó chỉ đạo, tham mưu, giải quyết kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Ban Chỉ đạo 35 huyện Phù Ninh có chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị Quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII.


Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, thảo luận một số giải pháp nhằm đảm bảo vai trò chỉ đạo toàn diện đối với công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn.


 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu; qua đó, làm tốt vai trò tham mưu và triển khai kịp thời nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được phân công; tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nhân dân hiểu rõ tình hình; chủ động rà soát, nắm tình hình cụ thể các vụ việc, dư luận xã hội ngay từ cơ sở, qua đó tham mưu đề xuất với Thường trực, BTV Huyện ủy đề ra giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.  Duy trì lề lối làm việc và quy chế hoạt động chặt chẽ, nghiêm túc, chấp hành chế độ họp, báo cáo; phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức và cá nhân để thu thập và xử lý thông tin; tổ thư ký và tổ cộng tác viên thường xuyên hoạt động để thu thập, nắm thông tin, phát hiện thông tin xấu, độc, báo cáo kịp thời xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi phát tán thông tin sai sự thật, bôi nhọ, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên Internet, mạng xã hội. Đồng thời, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng và trật tự an toàn xã hội, nhất là khoảng thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

Hồng Nhung- Quang Thái -Đài TT huyện

porno pretoporno.com XXX Pornos www.bokepbejat.com xvideos2020.me www.echterporno.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com porno xxx movel www.xxxarabtube.com porno gratis www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com