Về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.
  • Cập nhật: 16/02/2021
  • Lượt xem: 285 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 15/2, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành công văn hoả tốc số 984/CV-BCÐ về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương từ ngày 15/1.

Chi tiết văn bản đính kèm 2. Co ng va n BCDQG ve viec viec ra soat nguoi ve tu Cam Giang - TT Tuyen - finalss.signed.pdf