Tuyên truyền đảm bảo an toàn lưới truyền tải điện quốc gia
  • Cập nhật: 27/01/2021
  • Lượt xem: 1139 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 15 tháng 1 năm 2021 Công ty Truyền tải điện Tây bắc có văn bản đề nghị tuyên truyền đảm bảo an toàn lưới truyền tải điện quốc gia

Chi tiết văn bản đính kèm 25-01-2021_505.pdf

Ban biên tập