THÔNG BÁO V/v thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ Tư HĐND huyện
  • Cập nhật: 28/06/2022
  • Lượt xem: 501 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 27/6/2022, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Văn bản số: 07/TTHĐND - VP V/v thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ Tư HĐND huyện

Ngày 15/6/2022, Thường trực HĐND huyện Phù Ninh ban hành Thông báo 03/TB-TTHĐND về việc tổ chức kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp vào ngày 11/7/2022.  

Tuy nhiên, do Thường trực HĐND huyện có công việc đột xuất nên thời gian tổ chức kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện được chuyển sang ngày 15/7/2022. Các nội dung khác giữ nguyên như Thông báo 03/TB-TTHĐND của Thường trực HĐND huyện.

Chi tiết Văn bản đính kèm: signed-signed-thong bao thay doi thoi gian ky hop.pdf

Ban biên tập