Tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa các hoạt động trái phép về kinh doanh theo phương thức đa cấp
  • Cập nhật: 20/01/2021
  • Lượt xem: 648 lượt xem

(Phù Ninh)-Để thực hiện tốt nội dung quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND và tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa các hoạt động trái phép về kinh doanh theo phương thức đa cấp, UBND huyện Phù Ninh yêu cầu:

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý.

Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các biến tướng hoạt động bán hàng đa cấp không đúng quy định trên địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Khi tiếp nhận các thông tin liên quan đến doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp do Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan cung cấp, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp để kịp thời báo cáo, tham mưu công tác quản lý với cơ quan có thẩm quyền và phối hợp xử lý theo quy định.

2. Phòng Văn hóa & Thông tin, Đài truyền thanh huyện:

Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin, phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử, Đài Truyền thanh của huyện, các cuộc họp khu dân cư, qua hệ thống loa truyền thanh công cộng của xã, thị trấn hoặc buổi sinh hoạt cộng đồng tuyên truyền cho người dân tại đơn vị cấp xã, khu, tổ dân cư giúp người dân hiểu đúng, rõ, hiểu sâu về các khái niệm, nội dung, yêu cầu cơ bản về hoạt động bán hàng đa cấp, phân biệt bán hàng đa cấp chân chính và bất chính. Trách nhiệm, rủi ro pháp lý của các cá nhân khi lôi kéo, dụ dỗ người thân tham gia các hoạt động bán hàng đa cấp trá hình.

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hành đa cấp và người dân; cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp trên các phương tiện truyền thông.

Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn không được tham gia bán hàng đa cấp và không được làm đào tạo viên của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 28 Nghị định 40/2018-NĐ-CP của Chính phủ.

3. Công an huyện:

Tổ chức xác minh, giám sát, kiểm tra hoạt động có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của các cá nhân tổ chức trên địa bàn.

Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật; kịp thời xử lý đơn, thư nội dung phản ánh của cá nhân, tổ chức về các dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên địa bàn huyện theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

4. Đội quản lý thị trường số 2:

Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn huyện theo quy định, tăng cường điều tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép để cảnh báo cho người dân. Tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp; việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, nhất là các các đơn vị hoạt động bán hàng đa cấp không phép.

Ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức theo phương thức đa cấp. Thông báo chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

5. UBND các xã, thị trấn:

Phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và việc cư trú của công dân trên địa bàn, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp kịp thời chỉ đạo lực lượng Công an xã đến hiện trường kiểm tra, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; đối với việc các cơ sở tổ chức giới thiệu, bán hàng tại các khu, tổ dân cư, xóm, phố, nếu phát hiện các biến tướng về bán hàng đa cấp, kịp thời thông báo và cung cấp thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Công Thương, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan để kiểm tra, xử lý.

Theo dõi, quản lý thông tin các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và việc cư trú của công dân trên địa bàn.

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; thông báo các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để mọi người biết và cảnh giác. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý, các tổ chức và cá nhân có thẩm quyền và trách nhiệm trong việc quản lý cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

Lập đường dây nóng và giao cho Trưởng khu, Tổ trưởng, Công an hoặc đại diện các tổ chức khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

Chi tiết văn bản đính kèm signed-signed-cv chi dao thuc hien qd25 quy che phoi hop thanh kiem tra hoat dong kd da cap 1.2021.pdf

Ban biên tập