Tăng cường công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
  • Cập nhật: 21/06/2022
  • Lượt xem: 692 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 10/6/2022, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Văn bản: 730/ UBND - CCT về việc tăng cường công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Thực hiện văn bản số 4041/UBND-KTTH ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh, ngày 09/3/2022, UBND huyện đã ban hành văn bản số 272/UBND-CCT về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn huyện. Sau một thời gian triển khai công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản (BĐS), với sự vào cuộc triển khai đồng bộ từ các cơ quan chuyên môn của huyện đến các xã, thị trấn, các văn phòng công chứng, trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế kê khai nộp thuế đúng theo giá thực tế mua bán, người nộp thuế đã có ý thức trong việc kê khai nộp thuế, giá tính thuế đã cơ bản cao hơn so với bảng giá đất 5 năm (2020-2024) của UBND tỉnh và tương đối sát với giá thị trường, do đó số thuế nộp NSNN đã tăng hơn so với các tháng trước khi triển khai. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người nộp thuế chưa hiểu rõ cũng như cố tình không kê khai thuế theo giá mua bán thực tế dẫn đến thất thu thuế và phải yêu cầu giải trình bổ sung gây ra rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết hồ sơ về chuyển nhượng theo quy định, tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến các nội dung pháp lý phát sinh trong quá trình sử dụng bất động sản như: phát sinh khiếu nại, kiện cáo, tố cáo, đền bù và các tình huống pháp lý khác.

Để khắc phục những tồn tại trên từng bước đưa công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn huyện đi vào nề nếp đảm bảo công bằng, quyền, lợi ích của người nộp thuế, chống thất thu thuế, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, Văn phòng công chứng tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân khi làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản, phải kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản thực tế giao dịch trên hợp đồng mua bán chuyển nhượng, đồng thời kê khai thuế theo đúng giá chuyển nhượng bất động thực tế giao dịch mua, bán trên thị trường.

2. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, của các Cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin cho Cơ quan thuế, phòng Tài chính - Kế hoạch. Văn phòng ĐKQSDĐ để xây dựng dữ liệu quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của người dân, Doanh nghiệp.

3. Triển khai xây dựng biểu giá mua, bán chuyển nhượng bất động sản thực tế trên địa bàn huyện (dựa trên cơ sở bảng giá của UBND tỉnh, các quyết định phê duyệt trúng đấu giá đất….) để làm cơ sở cho người dân tham khảo trong việc kê khai nộp thuế khi làm hồ sơ chuyển nhượng BĐS. Về việc này giao cho Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Chi cục thuế, Văn phòng ĐKQSDĐ, UBND các xã, thị trấn thành lập tổ khảo sát, xây dựng bảng giá đất tham khảo trình UBND huyện phê duyệt và công khai trên cổng dịch vụ công của huyện cũng như các xã, thị trấn để người nộp thuế biết.

  4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp xác minh đối với các hồ sơ khai chuyển nhượng có dấu hiệu rủi ro, để yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung kê khai thuế theo đúng quy định. Về việc này giao cho Chi cục thuế chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng ĐKQSDĐ thành lập tổ thẩm định, xác minh hồ sơ chuyển nhượng kê khai thuế có dấu hiệu rủi ro, kê khai thấp nhằm trốn thuế; Thực hiện thông báo yêu cầu người nộp thuế giải trình bổ sung theo đúng quy định với nguyên tắc công khai, minh bạch, chống sách nhiễu gây phiền hà cho người nộp thuế ….

5. Kịp thời báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai về UBND huyện để xem xét và có hướng chỉ đạo kịp thời.

Chi tiết văn bản đính kèm: cong van cn bat dong san pn lan 2 .pdf

Ban biên tập