PHÙ NINH THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THÁNG 10 NĂM 2021
  • Cập nhật: 11/10/2021
  • Lượt xem: 642 lượt xem

(Phù Ninh)-Chiều ngày 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên tực tuyến tháng 10 năm 2021. Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Phù Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, đại diện lãnh đạo các Ban XDĐ, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan khối Tư tưởng - Văn hóa của huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh " Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII". Theo đó, từ ngày 04/10 đến ngày 7/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII  tổ chức Hội nghị lần thứ tư để họp bàn, cho ý kiến về các nội dung sau: (1) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII. (2). Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. (3) Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. (4) Quy định về những điều đảng viên không được làm. (5) Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.


          Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.


          Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã thông qua định hướng tuyên truyền trong những tháng cuối năm 2021


Phú Cường- Đài TT Huyện