Một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 13/10/2021
  • Lượt xem: 1569 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 13.10.2021 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định số 4677/UBND-KGVX về “Một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, nêu rõ

1. Hoạt động kiểm soát người vào tỉnh Phú Thọ:

1.1.Duy trì hoạt động 10 Chốt kiểm soát dịch COVID-19 của tỉnh, từ chốt số 01 đến chốt số 10; tạm dừng hoạt động của 11 Chốt kiểm soát dịch COVID-19 còn lại.

1.2. Điều kiện khi qua các Chốt kiểm soát dịch:

- Đối với người đến/trở về từ các vùng có mức độ nguy cơ thấp - cấp độ 1 (màu xanh) và nguy cơ trung bình - cấp độ 2 (màu vàng): Thực hiện khai báo y tế.

- Đối với người đến/trở về từ các vùng có mức độ nguy cơ cao - cấp độ 3 (màu da cam) và nguy cơ rất cao - cấp độ 4 (màu đỏ): Thực hiện khai báo y tế và phải có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR trong thời hạn 72 giờ.

 Nếu có các dấu hiệu, triệu chứng lâm sàng nghi ngờ, phải được thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại Chốt, kể cả khi đã có Giấy xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

2.Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đối với người đến/trở về từ các vùng nguy cơ: Tất cả các trường hợp vào tỉnh phải thực hiện khai báo y tế tại các Chốt kiểm soát dịch và địa phương nơi đến/ lưu trú.

2.1.Trường hợp đến/trở về từ địa phương cấp độ 4:

- Đối với người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin: Tự thực hiện theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi cư trú trong 7 ngày; thực hiện xét nghiệm 2 lần bằng test nhanh hoặc RT-PCR; cơ quan y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm và thu phí tại nhà, nơi lưu trú. Tuân thủ quy định 5K trong suốt quá trình tự theo dõi sức khỏe.

- Đối với người tiêm 01 liều vắc xin: Áp dụng cách ly tại nhà, nơi cư trú trong 7 ngày; sau đó tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 2 lần bằng test nhanh hoặc RT-PCR; cơ quan y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm và thu phí tại nhà, nơi lưu trú. Tuân thủ quy định 5K trong suốt quá trình cách ly, tự theo dõi sức khỏe.

- Đối với người chưa tiêm vắc xin: Áp dụng cách ly y tế tại Cơ sở cách ly tập trung cấp huyện quản lý trong vòng 14 ngày; sau đó tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 3 lần bằng RT-PCR. Chi phí cách ly tập trung, xét nghiệm do người cách ly chi trả.

(Lưu ý: Trước mắt áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo cấp độ 4 đối với tất cả các trường hợp đến/trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai cho đến khi có thông báo mới).

2.2.Trường hợp đến/trở về địa phương cấp độ 3:

- Đối với người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin: Tự thực hiện theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 07 ngày kể từ ngày đến/ trở về; thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ. Luôn tuân thủ quy định 5K và hạn chế tối đa tiếp xúc.

- Đối với người chưa tiêm hoặc tiêm 01 liều vắc xin: Áp dụng cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày; sau đó tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 02 lần bằng test nhanh hoặc RT-PCR; cơ quan y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm và thu phí tại nhà. Tuân thủ quy định 5K trong suốt quá trình cách ly, tự theo dõi sức khỏe.

2.3.Trường hợp đến/trở về từ địa phương cấp độ 1-2

Không phải cách ly y tế; luôn thực hiện 5K, thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ.

2.4.Đối với phương tiện giao thông “luồng xanh”: Thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục đường bộ Việt Nam và hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ.

2.5.Đối với người mới hoàn thành cách ly y tế tập trung tại các địa phương khác trở về lưu trú tại địa bàn tỉnh: Tiếp tục cách ly tại nhà/ nơi lưu trú 14 ngày; thực hiện xét nghiệm test nhanh hoặc RT-PCR 01 lần vào ngày thứ 14.

3. Thời gian thực hiện: Từ 13 giờ 30 ngày 14 tháng10 năm 2021

  Văn bản đính kèm signed-signed-02021163650pm-t10-13 - hc_ve mot so bien phap thich ung an toan linh hoat kiem soat hieu qua dich covid_nq128.pdf

Ban Biên tập