Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Phù Ninh làm việc với 2 xã Trạm Thản và bảo Thanh về xây dựng Nông thôn mới năm 2021
  • Cập nhật: 14/10/2021
  • Lượt xem: 1004 lượt xem

(Phù Ninh)-Trong hai ngày 12 và 13/10/2021, đoàn công tác do đồng chí Hán Trung Kết – UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị làm việc với Đảng ủy, UBND, các ban ngành đoàn thể của 02 xã Trạm Thản và Bảo Thanh để nắm tiến độ công tác chuẩn bị, hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới của 02 địa phương. Tham gia cùng đoàn còn có các đồng chí là Lãnh đạo các Đoàn thể chính trị-xã hội huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Phòng Văn hóa, Thông tin huyện.


Đoàn công tác làm việc tại xã Trạm Thản

Xã Trạm Thản, Bảo Thanh là 02 đơn vị phấn đấu hoàn thành các tiêu chí và được công nhận là xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021. Mặc dù còn nhiều khó khăn về nguồn lực, nhưng  lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã luôn chỉ đạo sát sao việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, cả 02 xã  cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Tuy nhiên, còn nhiều chỉ tiêu trong bộ tiêu chí còn gặp khó trong công tác tổ chức, thực hiện, cần quyết tâm và tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.


Đoàn công tác làm việc tại xã Bảo Thanh

Hội nghị diễn ra với tinh thần trao đổi thắng thắn, chia sẻ kinh nghiệm, định hướng tổ chức thực hiện của các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện và lãnh đạo, các ban ngành thuộc xã. Đặc biệt là nhấn mạnh tầm quan trọng của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động để phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tăng cường sự tham gia trực tiếp về mọi mặt của nhân dân – người thụ hưởng chính, trong xây dựng nông thôn mới. Các đoàn thể của 02 xã phối hợp triển khai thực hiện các công trình góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn (tuyến đường tự quản, tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp); tổ chức tuyên truyền trực quan bằng pano khẩu hiểu, băng zôn; tổ chức viết bài tuyên truyền thông qua hệ thống đại truyền thanh của xã; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới bằng vật chất cũng như tinh thần;…


Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hán Trung Kết - UVBTV, Chủ tịch MTTQ huyện  nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của kế hoạch phối hợp của Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến xã trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mớ tại 02 xã Trạm Thản và Bảo Thanh đồng thời đề nghị các ban, ngành, đoàn thể của 02 xã căn cứ nội dung kế hoạch phối hợp để xây dựng nội dung triển khai, thực hiện cụ thể phù hợp với địa phương; các cơ quan, ban, ngành của huyện và xã thường xuyên giữ thông tin, báo cáo 2 chiều để kịp thời tham mưu, đề xuất cũng như chỉ đạo, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.

Kết thúc hội nghị, đoàn công tác của huyện tiến hành kiểm tra việc hoàn thiện một số chỉ tiêu liên quan đến tiêu chí cơ sở vật chất nhà văn hóa các khu dân cư trên địa bàn 02 xã.

Hoàng Tuấn – Huyện đoàn Phù Ninh