Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS huyện Phù Ninh năm 2021
  • Cập nhật: 14/10/2021
  • Lượt xem: 929 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 13/10/2021 UBND huyện Phù Ninh ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS huyện Phù Ninh năm 2021 như sau:

1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự xét tuyển

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS huyện Phù Ninh năm 2021:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ. đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm (khi đăng ký dự tuyển, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ).

- Đối tượng tuyển dụng làm giáo viên:  Là người tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đúng với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Đối tượng tuyển dụng làm nhân viên kế toán:

+ Là người có trình độ đại học trở lên, ngành kế toán, tài chính.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Lưu ý: Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được quy đổi theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

e. Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao;

f. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định của pháp luật.

g. Những người trúng tuyển phải chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công công tác của UBND huyện.

2. Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển

a. Không cư trú tại Việt Nam.

b. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu, trong đó:

1.1. Giáo viên Văn hóa Tiểu học: 14 chỉ tiêu.

1.2. Giáo viên Trung học cơ sở: 23 chỉ tiêu, gồm:

- Môn Toán; Toán – Tin:         05 chỉ tiêu;

- Môn Vật lý: 03 chỉ tiêu;

- Môn Sinh; Sinh – Hóa: 03 chỉ tiêu;

- Môn Văn: 05 chỉ tiêu;

- Môn Lịch sử: 04 chỉ tiêu;

- Môn Tin học: 03 chỉ tiêu.

- Nhân viên Kế toán khối Mầm non, Tiểu học, THCS: 04 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm cần tuyển, hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký dự xét tuyển (theo mẫu quy định, có dán ảnh);

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- 04 bì thư có ghi địa chỉ người nhận và dán tem; họ tên thí sinh đăng ký dự tuyển được ghi ở mặt sau phong bì.

Chi tiết văn bản đính kèm kh xet tuyen vien chuc giao duc 2021 huyen phu ninh.pdf

Ban Biên tập