KẾ HOẠCH Triển khai thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 14/10/2021
  • Lượt xem: 437 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 13.10.2021 Sở Giao thông vân tải Phú Thọ ban hành kế hoạch Triển khai thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Chi tiết văn bản đính kèm signed-signed-signed-phu tho thi diem-2082710 (1).pdf

Ban Biên tập