Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2021
  • Cập nhật: 02/03/2021
  • Lượt xem: 218 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 24/02/2021 Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch số 05/KH-LHH Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2021, như sau;

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, ĐỐI TƯỢNG, LĨNH VỰC DỰ THI VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Mục đích ý nghĩa

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2021, được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy khả năng sáng tạo của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ. Tìm kiếm các giải pháp mới và ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào trong sản xuất và đời sống.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Hội thi, tổ chức chấm, xét chọn công bằng, khách quan, chính xác.

- Hội thi được triển khai sâu rộng, được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

3. Đối tượng tham gia

Mọi tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở trong nước và người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Phú Thọ, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2017 trở lại đây đều có quyền tham gia dự thi.

4. Lĩnh vực dự thi

Các giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2021 đăng ký theo 6 lĩnh vực sau: 

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; 
2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng và giao thông vận tải; 
3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng; 
4. Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên môi trường; 
5. Y dược; 
6. Khoa học quản lý, Giáo dục đào tạo và lĩnh vực khác.

5. Cơ cấu giải thưởng:

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2021 gồm có: 36 giải cho 6 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 03 giải khuyến khích.

-         Giải nhất: 30.000.000 đồng

-         Giải nhì: 25.000.000 đồng

-         Giải ba: 20.000.000 đồng

-         Giải khuyến khích: 8.000.000 đồng

Các công trình, đề tài, giải pháp đạt giải Ba trở lên được trao tặng huy chương, giấy chứng nhận đạt giải và kèm theo tiền thưởng.

Các công trình, đề tài, giải pháp đạt giải Khuyến khích được trao tặng giấy chứng nhận đạt giải và kèm theo tiền thưởng.

Các giải cao được chọn gửi tham dự Hội thi toàn quốc

Chi tiết văn bản đính kèm signed-signed-ke hoach to chuc hoi thi stkt nam 2021_20210224161018.pdf

Ban biên tập