HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ LỆ MỸ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ TƯ
  • Cập nhật: 30/06/2022
  • Lượt xem: 2704 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 30/6/2022 HĐND xã Lệ Mỹ khóa 3 tổ chưca kỳ họp thứ tư nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham có đại biểu HĐND Huyện ứng cử tại địa phương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, trưởng các đoàn thể, các ông bà Bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, trưởng ban công tác mặt trận khu vực cùng 20 đại biểu HĐND xã Lệ Mỹ khóa 3 đã về dự đông đủ.


Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe các báo cáo thường niên của UBND xã, TTHĐND, các ban của HĐND và thông báo của UBMT tổ quốc xã về tham gia  xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trình tại kỳ họp.

Các báo cáo trình tại kỳ họp đã nêu rõ. 6 tháng đầu năm 2022 tổng giá trị sản xuất đạt 114.300 triệu đồng đạt 59 % so kế hoạch tăng 6 % so cùng kỳ. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 14,560 triệu đồng đạt 56% so với kế hoạch giảm 2% so cùng kỳ.Giá trị dịch vụ thương mại 52.540 triệu đồng đạt 59% so kế hoạch tăng 1% so cùng kỳ.Tổng thu ngân sách gần 6 tỷ đồng đạt 143,8% so với nghị quyết HĐND xã 151,3% so với kế hoạch huyện giao.Tổng chi ngân sách 5.565.871.416 đồng đạt 140.7% so nghị quyết HĐND 148,1% so kế hoạch huyện ra.Số lượng lương thực cây có hạt 948,9 tấn. Bình quân lương thực 195,4 kg/ người/6 tháng.Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,2%. Độ che phủ rừng đạt 100%


Tại kỳ họp, các đại biểu dự kỳ họp đã sôi nổi thảo luận và nhất trí thông qua các dự thảo nghị quyết quan trong  về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội xã Lệ Mỹ,

Kỳ họp thứ tư HĐND xã Lệ Mỹ khóa 3 đã thành công tốt đẹp và đã được truyền thanh trực tiếp trên sóng phát thanh của đài truyền thanh xã được đông đảo cử tri quan tâm theo dõi.

Nguyễn Trọng Cách- Đài TT xã Lệ Mỹ