HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, NGÂN HÀNG CSXH NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021
  • Cập nhật: 26/01/2021
  • Lượt xem: 1363 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 26/1/2021, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng CSXH năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Thắng – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Năm 2020, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 27.000 tấn đạt 98,31% so với cùng kỳ. Đặc biệt, huyện đã chú trọng phát triển những cây ăn quả thế mạnh của địa phương như cây hồng Gia Thanh, cây bưởi,... Tổng diện tích bưởi gần 280 ha, sản lượng hơn 1.600 tấn. Hiện nay, cây hồng Gia Thanh trên địa bàn huyện có tổng diện tích hơn 121 ha, sản lượng gần1.200 tấn. Toàn huyện có tổng đàn trâu 3.386 con, đàn bò 9.540 con, đàn lợn 98.105 con, và tổng đàn gia cầm toàn huyện là gần 1.395 nghìn con. Năm 2020, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Phù Ninh tương đối ổn định, không xảy ra các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Lở mồm long móng, cúm gia cầm, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi...., tuy nhiên, đã xảy ra 02 ổ dịch bệnh dại tại xã Bình Phú. Năm 2020 có xã Tiên Phú đạt chuẩn nông thôn mới, xã Gia Thanh đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh công nhận.


 


Trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, năm 2020 đã làm tốt công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong năm đã tiếp nhận 10.992 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó tiếp nhận, hoàn thiện và trình UBND huyện duyệt công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 340 hộ, diện tích cấp 23,11 ha; thẩm định trình phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung của 9 dự án trên địa bàn. Chỉ đạo 9 xã ven sông Lô tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.      


  Trong  năm 2020 số hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn trong năm là 198 hộ; Số học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học: 26 hộ; Số lao động được tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm: 78 lao động; Số hộ mới thoát nghèo 624 hộ; Số công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng: 2.856 công trình; Cho vay hộ nghèo làm nhà ở 6 hộ; Cho vay nhà ở xã hội theo NĐ 100/2015 được 8 hộ và cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 119 hộ. Tổng nguồn vốn đạt 315.840 triệu đồng, tăng 14.074 triệu đồng so với 31/12/2019. Tổng dư nợ đến 31/12/2020 là 271.035 triệu đồng. Trong đó dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể là 270.495 triệu đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ của 10 chương trình tín dụng ưu đãi đạt 99,98% kế hoạch năm 2020, tăng 10.081 triệu đồng so với năm 2019. Dư nợ cho vay trực tiếp là 540 triệu đồng. Tổng số tổ tiết kiệm và vay vốn: 273 tổ; trong đó Hội Nông dân quản lý 72 tổ; Hội Phụ nữ quản lý 79 tổ; hội Cựu chiến binh quản lý 71 tổ; Đoàn Thanh niên quản lý 51 tổ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra ý kiến để bổ sung các kiến nghị, đề xuất vào báo cáo của các ngành, lĩnh vực.


          Kết luận hội nghị, đồng chí PCT UBND huyện Đào Ngọc Thắng ghi nhận những kết quả mà các ngành đã đạt được trong năm 2020, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, ngành nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, ngân hàng CSXH huyện Phù Ninh tiếp tục phát huy những thế mạnh, khắc phục hạn chế để tiếp tục hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trường Sơn - Hà Linh (Đài Truyền thanh)