Công điện số 1314/CĐ-TTg ngày 07/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Cập nhật: 11/10/2021
  • Lượt xem: 454 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 07/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1314/CĐ-TTg về việc phối hợp, đảm bảo để người dân tại các tỉnh phía Nam có nhu cầu cần thiết, chính đáng được đưa, đón về quê an toàn, chu đáo

Ban Biên tập