công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 25/02/2021
  • Lượt xem: 586 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 03/02/2021 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định 307/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ

Ban biên tập