Sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 4 và thực hiện thanh toán trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 06/04/2021
  • Lượt xem: 764 lượt xem

(Phù Ninh)-Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, đến hết I/2021, toàn tỉnh có 1.436 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh được cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, trong đó có 572 dịch vụ được đồng bộ, kết nối tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hoạt động thanh toán trực tuyến các dịch vụ công bằng nền tảng thanh toán của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương và Cổng thanh toán trực tuyến VNPay đã được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, đảm bảo các điều kiện cơ sở pháp lý theo quy định.

Đề nghị các tập thể và cá nhân trong huyện Phù Ninh nói riêng  và tỉnh Phú Thọ chung tiếp tục sử dụng dịch vụ công mức 4 và thực hiện thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công mức 4 có thu phí đối với các thủ tục hành chính của các sở, ngành. Nội dung tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ được đăng tải tại địa chỉ: https://dichvucong.phutho.gov.vn/dichvucong/congdan/huongdancongdan

Ban biên tập