PHÙ NINH: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 218-QĐ/TW NGÀY 12/12/2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
  • Cập nhật: 31/05/2023
  • Lượt xem: 1903 lượt xem

Sáng ngày 31/5/2023, Huyện uỷ Phù Ninh tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khoá XI) về ban hành quy định về việc Mặt Trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Vân – Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ, đồng chí Đinh Ngọc Thanh – Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ; các đồng chí đại diện cho các Ban xây dựng Đảng, MTTQ của tỉnh. Về phía huyện Phù Ninh có đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UB MTTQ các xã, thị trấn.


Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng trong thuận xã hội. 10 năm qua, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tổ chức được 500 hội nghị, có 1018 lượt ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hằng năm, chính quyền từ huyện đến cơ sở đều tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện các cuộc vận động do tỉnh và huyện phát động như Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, cuộc vận động 5 không, 3 sạch đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Công tác tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ và chính quyền với nhân dân được chú trọng, thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cao. Từ năm 2013-2022, huyện đã tiếp 1143 lượt công dân, đối với cấp huyện tổ chức được 10 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đã chủ động phối hợp bàn bạc, công khai dân chủ trong việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân, thực hiện giám sát kết quả sử dụng các nguồn vốn huy động trong dân như xây dựng đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế,… Trong 10 năm, Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức thanh tra 1865 lượt có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư, tiếp công dân; các tổ hoà giải cơ sở đã làm tốt công tác vận động, hoà giải thành công 2965 cuộc.Đồng chí Dương Thị Thu Vân - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Bí thư TT Huyện uỷ phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp uỷ, chính quyền huyện Phù Ninh đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khoá XI), đồng thời nêu ra yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Quyết định của Bộ Chính trị, các văn bản khác của Tỉnh, của huyện và các quy định của Đảng, Nhà nước về góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.


Các tập thể có thành tích xuất sắc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được khen thưởng. 

Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến thảo luận về việc thực hiện Quyết định 218 ở địa phương, đơn vị. 18 tập thể và 15 cá nhân đã được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì dã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị (Khoá XI) về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.  

Trường Sơn - Hà Linh (Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện)