PHÙ NINH: HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH CÔNG DÂN HỌC TẬP
  • Cập nhật: 26/05/2023
  • Lượt xem: 1337 lượt xem

(Phù Ninh) - Chiều ngày 26/5/2023, UBND huyện tổ chức tập huấn Hướng dẫn sử dụng hệ thống đánh giá mô hình Công dân học tập trên địa bàn theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu huyện, có đồng chí Bùi Tuấn Long – HUV, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện; thành viên Ban Chỉ đạo XDXHHT huyện; lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị học tập trực thuộc huyện; Trung tâm GDNN-GDTX; các trường THPT công lập. Tại điểm cầu cấp xã, thị trấn có đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Hội Khuyến học các xã, thị trấn; Các trường MN, TH, THCS trên địa bàn.


Tại hội nghị, các đại biểu được Quán triệt các nội dung tại Quyết định 1373/QĐ-TTg, Quyết định 387/QĐ-TTg, Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các Kế hoạch của UBND huyện về “Xây dựng xã hội học tập”, “đẩy mạnh phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và “xây dựng mô hình công dân học tập” giai đoạn 2021-2030”. Triển khai thực hiện bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống đánh giá mô hình Công dân học tập trên địa bàn huyện. Phát động phong trào thi đua KHKT xây dựng XHHT chào mừng Đại hội đại biểu Hội Khuyến học các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.


  Theo đó, các đại biểu được giới thiệu về mô hình tổ chức của Bộ công cụ từ trung ương đến địa phương, phân cấp quản lý và hướng dẫn các bước sử dụng ở từng cấp Hội đến công dân. Việc đánh giá và công nhận “Công dân học tập” được thực hiện trên 3 nhóm đối tượng gồm: Nông dân và lao động nông thôn; công nhân, lao động tiểu thủ công nghiệp, thợ sửa chữa thiết bị gia dụng, lao động tự do; cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên từ cấp xã trở lên, doanh nhân, quản lý doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Việc đánh giá dựa trên 3 năng lực cốt lõi: Năng lực tự học và học tập suốt đời; năng lực sử dụng những công cụ học tập, làm việc; năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội.


Thông qua việc sử dụng phần mềm, các cấp Hội có thể tự nghiên cứu, đăng ký, đánh giá, công nhận theo các tiêu chí, hình thành hồ sơ đánh giá công nhận danh hiệu “Công dân học tập” ở các chi hội khuyến học từ khu dân cư đến các cấp Hội. Sau buổi tập huấn, UBND các xã, thị trấn sẽ tổ chức lập tài khoản cho khu dân cư, từng công dân để công dân đăng ký và đánh giá công dân học tập năm 2023 và những năm tiếp theo.

Kim Ngân- TTVHTTDL& TT