Đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022
  • Cập nhật: 02/03/2021
  • Lượt xem: 770 lượt xem

( Phù Ninh)-Ngày 24 tháng 02 năm 2021, Sở Công Thương Phú Thọ ban hành văn bản số 207/SCT-QLCN về việc đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022. Trong đó, mục tiêu chính của Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022 là hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, phát triển công nghiệp hỗ trợ thuộc các lĩnh vực điện tử, ô tô, cơ khí chế tạo, dệt may, da giày và công nghiệp công nghệ cao thông qua các hoạt động hỗ trợ như sau

- Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

- Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất.

- Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

- Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp hỗ trợ, công tác truyền thông, phổ biến, cung cấp thông tin về thị trường, sản phẩm và hoạt động công nghiệp hỗ trợ.

UBND huyện đề nghị các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn huyện có nhu cầu đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022 gửi Hồ sơ đăng ký đề án gửi về UBND huyện Phù Ninh (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 18/3/2021 để tổng hợp, báo cáo Sở Công Thương.

Chi tiết văn bản đính kèm signed-signed-cv dang ky tham gia ct pt cong nghiep ho tro 2022 3.2020.pdf

Ban biên tập