CÔNG AN HUYỆN PHÙ NINH TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ, MÔ TÔ, XE GẮN MÁY TẠI CÔNG AN HUYỆN VÀ CÁC XÃ: PHÚ lỘC, PHÙ NINH, BÌNH PHÚ
  • Cập nhật: 17/05/2022
  • Lượt xem: 613 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 15/5/2022, Công an huyện Phù Ninh có văn bản thông báo về địa điểm đăng ký xe ô tô và mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trên địa bàn huyện Phù Ninh. Cụ thể:

Từ ngày 21/5/2022  Công an huyện Phù Ninh thành lập 4 điểm đăng ký xe ô tô và mô tô, xe gắn máy ( kể cả xe máy điện)  trên địa bàn huyện Phù Ninh như sau:

1. Địa điểm đăng ký xe tại Công an huyện Phù Ninh:

Công an huyện Phù Ninh tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp biển số các loại xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn huyện tại trụ sở Công an huyện Phù Ninh. Như vậy sau ngày 21/5/2022 công dân sẽ đến làm thủ tục đăng ký xe tại Công an huyện Phù Ninh, không phải đến làm thủ tục đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ như trước đây.

 Đối với đăng ký xe  mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn huyện và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa bàn huyện, Công an huyện Phù Ninh sẽ tiếp nhận hồ sơ cho công dân các xã, thị trấn trên địa bàn (trừ Công an xã Phú Lộc, Công an xã Bình Phú, Công an xã Phù Ninh).

Thời gian làm việc:  Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký, sang tên, đổi biển, thu hồi đăng ký xe, biển số xe của công dân vào các ngày thứ 3, thứ 4 hàng tuần ( trừ ngày lễ, tết  hoặc có công việc đột xuất khác).

2. Điểm đăng ký xe của Công an các xã Phú Lộc, Phù Ninh, Bình Phú

 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn xã và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa bàn xã; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại xã. 

 Do vậy từ ngày 21/5/2022 Công dân của 3 xã trên không phải đến Công an huyện Phù Ninh làm thủ tục đăng ký xe mà đến Công an xã nơi mình cư trú làm thủ tục đăng ký xe.

Thời gian làm việc: Công an xã Bình Phú, Phú Lộc, Phù Ninh tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký, sang tên, đổi biển, thu hồi đăng ký xe, biển số xe của công dân vào các ngày sau:

- Công an xã Bình Phú: Thứ 2, thứ 3 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết  hoặc có công việc đột xuất khác)

- Công an xã Phù Ninh: Thứ 3, thứ 4 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết  hoặc có công việc đột xuất khác))

- Công an xã Phú Lộc: Thứ 3, thứ 4 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết  hoặc có công việc đột xuất khác)


Điểm đăng ký xe ô tô và mô tô, xe gắn máy  tại Công an huyện Phù Ninh

Ban biên tập