Thông báo NHCSXH huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 29/04/2022
  • Lượt xem: 765 lượt xem

(Phù Ninh)-Để thực hiện các Chương tình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022, Đề nghị người dân trong huyện thuộc các đối tượng được vay các nguồn vốn : Vốn cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm số tiền là 5.000 triệu đồng; Cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP số tiền là 6.000 triệu đồng; Cho vay HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định 09/2022/QĐ-TTg số tiền là 570 triệu đồng chủ động liên hệ với UBND xã, tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác vốn vay NHCSXH, Trưởng khu dân cư và Tổ trưởng tổ TK&VV tại các xã, thị trấn để được hướng dẫn và thực hiện các thủ tục vay vốn:

-   Cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm: Các Tổ chức hội hoàn thiện Hồ sơ cho vay gửi cho NHCSXH huyện trước 5/5/2022 để thực hiện cho vay trong tháng 5/2022;


-    Cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các đối tượng là (Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; Sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp…; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Người có công cách mạng và người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị). Lưu ý các đối tượng phải thuộc diện không nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên (Trừ người có công với cách mạng);


- Công tác cho vay HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định 09/2022/QĐ-TTg: Với mức lãi suất cho vay 1,2%/năm, thời hạn cho vay tối đa không quá 36 tháng (đối với trường hợp sinh viên phụ thuộc vào thời điểm sinh viên kết thúc khóa học); Mức cho vay 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên.

Đối tượng, điều kiện vay vốn: Học sinh, sinh viên là Thành viên của hộ gia đình thuộc: Hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình hoặc hộ gia hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid 19 (có bố, mẹ hoặc bố mẹ mất do dịch covid 19).

Thông tin chi tiết đề nghị khách hàng liên hệ: NHCSXH Phù Ninh hoặc tại các điểm giao dịch tại UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Ninh

Ban Biên tập