tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết trên địa bàn
  • Cập nhật: 26/03/2021
  • Lượt xem: 505 lượt xem

(Phù Ninh)-Thực hiện Văn bản số 916/UBND-KTN ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo vệ sinh ATTP, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh động vật và bảo vệ môi trường. UBND huyện yêu cầu, thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo quyết liệt một số nội dung sau:

1.     UBND các xã, thị trấn

- Tổ chức tuyên truyền sâu, rộng dưới nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống loa truyền thanh xã, thị trấn đến các khu dân cư về các quy định của Luật Thú y, Luật ATTP về nghiêm cấm việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật mắc bệnh, chết để sử dụng làm thực phẩm; khuyến cáo người dân sử dụng thịt lợn có nguồn gốc rõ ràng; vận động nhân dân tích cực phát hiện và tố giác những hành vi vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết và các sản phẩm của chúng với cơ quan chức năng.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng, trưởng khu dân cư kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động thu gom, buôn bán, vận chuyển lợn với mục đích giết mổ; rà soát, quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ và nguồn gốc lợn đưa vào giết mổ.

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Quản lý thị trường, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn không rõ nguồn gốc, lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết theo quy định về Luật Thú y, ATTP, Môi trường và các quy định có liên quan.

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nguy cơ gây mất vệ sinh, ATTP, lây lan dịch bệnh động vật từ hành vi vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn trái phép để người dân hiểu, tuân thủ qui định, tố giác các hành vi vi phạm; hướng dẫn người dân lựa chọn các sản phẩm thịt đảm bảo vệ sinh thú y, ATTP.

- Thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra vào địa bàn huyện.

3. Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 2:

Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, rà soát  các đối tượng thu gom, buôn bán, vận chuyển, giết mổ trên địa bàn để giám sát chặt chẽ, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ, buôn bán lợn, các sản phẩm từ lợn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết theo quy định của pháp luật.

4. Đài Truyền thanh huyện, Cổng thông tin điện tử huyện:

Phối hợp với các phòng, trạm, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nhằm nâng cao nhận thức của người dân.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện:

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT và đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên, cộng đồng dân cư thực hiện tốt quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn; giám sát, phát hiện và tố giác các trường hợp vi phạm với cơ quan chức năng.

Chi tiết văn bản đính kèm signed-signed-cv tang cuong kt xu ly vc bb gm lon nghi mac benh lon benh lon chet tren dia ban..pdf

Ban biên tập