Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về kinh doanh vận điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
  • Cập nhật: 12/03/2020
  • Lượt xem: 132 lượt xem

(Phù Ninh)- Một số nội dung mới của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về kinh doanh vận điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

  Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính Phủ  thay thế Nghị định số 86/2014 /NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính Phủ  quy định về kinh doanh và  điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

  chi tiết trong tài liệu đính kèm09032020152819pm-467-sgtvt-qlvt.signed.pdf

Ban biên tập