NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN PHÙ NINH TRIỂN KHAI GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN THEO NGHỊ QUYẾT 11 CỦA CHÍNH PHỦ.
  • Cập nhật: 29/04/2022
  • Lượt xem: 711 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 29/4/2022 Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phù Ninh tổ chức giải ngân các nguồn vốn vay thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Phù Ninh.

 

Theo kế hoạch, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phù Ninh sẽ giải ngân của 3 chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP với tổng số tiền là 11.570 triệu đồng, trong đó cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với số tiền là 5 tỷ đồng; Cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP số tiền là 6 tỷ đồng; Cho vay HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định 09/2022/QĐ-TTg số tiền là 570 triệu đồng. Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân cho vay:  Chương trình cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại 2 xã là xã Bình Phú và xã Phú Nham với tổng số tiền là 850 triệu đồng (tạo việc làm cho 10 lao động); Cho vay Nhà ở xã hội được 01 hồ sơ với số tiền giải ngân lần 1 là 200 triệu đồng; cho vay HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến là 02 hộ với số tiền là 20 triệu đồng. Tổng số tiền giải ngân của 3 chương trình tín dụng trong ngày 29/4/2022 là 1.070 triệu đồng.


Trong thời gian tới Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phù Ninh tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn của các nhóm đối tượng. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các Ban ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, tổ chức Hội nhận ủy thác vốn vay NHCSXH, Trưởng khu dân cư và Tổ trưởng tổ TK&VV tại các xã, thị trấn tuyên truyền về những điểm mới của chính sách. Mặt khác, chủ động tiếp cận, hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn, nhanh chóng triển khai cho vay trong thời gian sớm nhất, nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có nguồn vốn phục hồi phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống

Hồng Nhung – Trường Sơn-TTVHTTDL&TT