Đề xuất, đăng ký hỗ trợ dự án đổi mới công nghệ năm 2021
  • Cập nhật: 26/03/2021
  • Lượt xem: 334 lượt xem

(Phù Ninh)-Để Sở Khoa học và Công nghệ có cơ sở tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án đổi mới công nghệ hỗ trợ năm 2021. UBND huyện Phù Ninh hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ, có nhu cầu hỗ trợ kinh phí dự án đổi mới công nghệ đăng ký, đề xuất theo mẫu quy định như sau

- Thành phần hồ sơ đề nghị gồm:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ dự án đổi mới công nghệ (mẫu chi tiết kèm theo);

+ Phiếu đề xuất hỗ trợ dự án đổi mới công nghệ (mẫu chi tiết kèm theo).

- Lưu ý: Các điều kiện để doanh nghiệp được xem xét hỗ trợ kinh phí dự án đổi mới công nghệ:

+ Là doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất công nghiệp thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm, đồ uống, gỗ; Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng không nung, vật liệu mới; Công nghiệp cơ khí chế tạo máy, công nghiệp hỗ trợ; Công nghiệp hóa dược và công nghệ sinh học; Công nghiệp sản xuất nhiên liệu tái tạo; Công nghiệp xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.

          + Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và chính sách đối với người lao động.

+ Chỉ xem xét hỗ trợ các dự án đổi mới công nghệ đã hoàn thành, đi vào vận hành sản xuất và tạo ra sản phẩm.

Các doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ kinh phí dự án đổi mới công nghệ đăng ký, đề xuất lập hồ sơ gửi về UBND huyện Phù Ninh (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) chậm nhất trước ngày 20/5/2021 để gửi Sở KH&CN tổng hợp, xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện.


Chi tiết văn bản đính kèm signed-signed-cv de xuat dky ho tro da doi moi cong nghe nam 2021.pdf

Ban biên tập