XÃ BÌNH PHÚ THỰC HIỆN NGHI THỨC CHÀO CỜ VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ DƯỚI CỜ THÁNG 3/2021
  • Cập nhật: 01/03/2021
  • Lượt xem: 351 lượt xem

(Phù Ninh)- Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị, trong đó có hoạt động tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ, Đảng ủy, UBND xã Bình Phú thường xuyên duy trì hoạt động chào cờ hàng tháng và ngày càng đi vào chiều sâu, có ý nghĩa giáo dục chính trị sâu sắc.

Vào sáng thứ hai, tuần đầu tiên của tháng 3/2021, Đảng ủy, UBND xã Bình Phú tổ chức nghi thức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ. Sau nghi lễ chào cờ thiêng liêng, toàn thể cán bộ đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư TT Đảng ủy  đọc câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Hoàn cảnh ra đời Bài thơ của Bác Hồ dành cho thanh niên”. Sau đó đánh giá nhanh kết quả hoạt động của đơn vị và triển khai nhiệm vụ tiếp theo của tháng, định hướng tuyên truyền, định hướng dư luận trong nhân dân, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng và đề nghị toàn thể cán bộ, các đồng chí thực hiện nghiêm túc những tấm gương Đạo đức Phong cách Hồ Chí Minh vào công việc và cuộc sống của chúng ta.


 

          Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về tinh thần yêu nước, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Hoạt động này còn giúp công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc và nền nếp văn hóa công sở nâng cao trách nhiệm của cá nhân với công việc và nhân dân.

         

Vũ Minh - Xã Bình Phú